Orchestr FOK oslaví sváteční den Mou vlastí

20.10.2017 / Kulturní servis / Marek Šulc

Státní svátek 28. října je již tradičním termínem mimořádného Koncertu pro republiku, pořádaného Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK v Obecním domě v Praze. Ten je historickým místem, kde byla samostatnost nového státu vyhlášena a kde původně bylo centrum státní moci. Orchestr FOK působí v Obecním domě od roku 1939, kdy zde poprvé uvedl Mou vlast Bedřicha Smetany. Cyklus symfonických básní Má vlast zde zazní při svátečním Dni vzniku samostatného československého státu také letos. V sobotu 28. října od 18 hodin jej orchestr FOK provede v nádherné Smetanově síni pod taktovkou dirigenta Ondreje Lenárda.

V den výročí vzniku republiky navíc Obecní dům zpřístupňuje své reprezentační prostory veřejnosti a připomíná tak slavnou historii: 6. ledna 1918 v Obecním domě čeští poslanci přijali tzv. Tříkrálovou deklaraci a s ní požadovali samostatnost pro český národ. Vše vyvrcholilo v podvečer 28. října 1918, kdy Národní výbor slavnostně přijal ve zdejším Grégrově sále zákon o zřízení samostatného československého státu a vydáním Manifestu k národu vyhlásil československou samostatnost. 

Prohlídková trasa Dne otevřených dveří Obecního domu zpřístupní místa, která jsou s českou historií spjata. Návštěvníci se zde také setkají s díly předních českých umělců počátku dvacátého století, patří mezi ně malíři Alfons Mucha, Mikoláš Aleš, Jan Preisler, Karel Špillar, Max Švabinský, František Ženíšek, sochaři Josef Mařatka, Josef Václav Myslbek a další.