Ostravské dny 2017

14.8.2017 / Kulturní servis / Marek Šulc

Ostrava je důležitým kulturním centrem a zejména v hudebním světě vzbuzuje velký respekt. Zásadní podíl má na tom festival Ostravské dny, který od roku 2001 pořádá Ostravské centrum nové hudby v čele se skladatelem a neúnavným propagátorem experimentální a avantgardní hudby Petrem Kotíkem. 

Jedinečné industriální prostory rozeznívá nová hudba, uváděná většinou ve světových premiérách, často za osobní účasti autorů: setkávají se zde tvůrčí osobnosti napříč generacemi. Také proto jsou Ostravské dny v celosvětovém kontextu unikátní. Mezi nejočekávanější události letošních Ostravských dnů patří uvedení opery Miroslava Srnky Make No Noise, která u nás zazní vůbec poprvé. Miroslav Srnka patří k elitě současné hudební scény, jeho opera Jižní pól, kterou napsal pro Bavorskou státní operu a v níž excelovali Rolando Villazón a Thomas Hampson, mu přinesla celosvětový ohlas. 

Neméně zajímavý bude i koncert Radikální minulost, věnovaný klasikům a průkopníkům nové hudby posledních sta let. Zazní tak např. skladby Mortona Feldmana, Jana Rychlíka, Philipa Glasse, Johna Cage či Richarda Strausse. Velká část festivalového programu bude věnována skladbám rezidentů Institutu Ostravské dny, tedy mladým skladatelům, kteří přijedou dva týdny před festivalem z 18 zemí a v Ostravě budou diskutovat otázky soudobého umění s předními skladateli a interprety současné hudby.

Pevné místo mají v programu vystoupení vynikající Ostravské bandy, recitály i komorní koncerty letos převážně newyorských souborů. Zcela poprvé se představí symfonický orchestr ONO / Ostrava New Orchestra, mezinárodní těleso složené z 85 mladých hráčů, kteří přijedou z 13 zemí Evropy i USA. Seznámíme se s hudbou kanadského západního pobřeží nebo legendárních avantgardistů z Chicaga. Z českých skladatelů dostane prostor např. Pavel Zemek Novák, Petr Bakla, Michal Rataj, Miroslav Srnka, Petr Cígler nebo Marek Keprt. Poslední skladbou festivalu bude velkolepá kompozice pro orchestr a bicí Olgy Neuwirth z roku 2016.

„Jsem rád, že se nám daří upevňovat pozici Ostravských dnů na světové hudební scéně a stále konfrontovat nové mladé autory a umělce s těmi zavedenějšími,” říká spiritus agens festivalu a dodává: „Zajímají nás výhradně ti autoři, kteří umí pochopit současnost a hledět s nezatíženou myslí do budoucnosti, v hudbě i životě.” Dodejme, že v předvečer festivalu 23. srpna během předpremiéry hodinového dokumentu České televize „Nezkrotitelný Kotík“ v ostravském Cineportu obdrží Petr Kotík za svoji dlouholetou práci pro soudobou hudbu Cenu České hudební rady.

Foto: Vojtěch Havlík