Padesátá léta – nová výstava v Historické budově Národního muzea

Nová výstava Padesátá léta, která se v Historické budově Národního muzea otevírá 21. června 2023, představí návštěvníkům desetiletí československých dějin, jehož symboly se staly perzekuce a politické procesy za železnou oponou, ale také víra v lepší svět, který byl ale budován za cenu nesvobody a zločinů, v totalitou zdecimované, stranickým aparátem ovládané zemi.

Padesata_leta_1.jpg

Padesátá léta 20. století jsou jedním z nejtemnějších období našich moderních dějin. Obdobím politických procesů, justičních vražd, bezpráví a likvidace demokratických principů správy státu, za což je odpovědná vládnoucí Komunistická strana Československa. Totalitní režim zasáhl do všech oblastí společenské struktury Československa, včetně ekonomiky, kultury, politiky či zahraničního ukotvení země. V tomto období byl nastaven a pokřiven budoucí charakter naší společnosti na mnoho desítek let.

Padesata_leta_2.jpg

Na výstavě je prezentován širší kontext 50. let, kdy se ústředním bodem stává smrt dvou komunistických vůdců J. V. Stalina a K. Gottwalda. Padesátá léta jdou cestou mnoha kontrastů utvářejících ucelený obraz doby prostřednictvím stěžejních událostí, jako jsou válečné ozvuky, měnová reforma, osudy elit – proces s Miladou Horákovou a Josefem Toufarem, propagandistický filmový průmysl, dobový tisk s tématy korejské války, kolektivizace venkova či třetí odboj, ale také olympijské úspěchy Emila Zátopka a Áji Vrzáňové, a exilové a samizdatové materiály. Ukazují jak zločiny komunistického režimu, tak poválečné nadšení, které tomuto režimu umožnilo převzít politickou moc ve státě. Výstava se též věnuje proměně samostatného Československa ve vazala Sovětského svazu.

Padesata_leta_3.jpg

Výstava je postavena na zajímavých předmětech ze sbírky Národního muzea, doplněná audiovizuálními prvky, které společně s nevšední architekturou navozují atmosféru tehdejší doby.

Výstava Padesátá léta bude v Historické budově Národního muzea k vidění do konce května příštího roku.

Padesata_leta_4.jpg

Zdroj: TZ
Foto (©archiv Národního muzea)

Podcast