Pavel Šporcl zahájí festival Ameropa Music 2021

Nový projekt letních hudebních kurzů proběhne v Brandýse nad Labem a vyvrcholí v Klášteře sv. Anežky České.

V pátek 16. července 2021 vystoupí na nádvoří zámku v Brandýse nad Labema houslista Pavel Šporcl a zahájí tak mezinárodní hudební akademii Ameropa Music 2021, jejímž je uměleckým ředitelem a garantem. Na zahajovacím koncertě společně s ním zahraje výjimečný host letošní akademie, houslista Lihay Bendayan, profesor Jeruzalémské akademie hudby. Společně provedou Bachův dvojkoncert d moll za doprovodu komorního orchestru Praga Camerata a dále zazní Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho.

Tento koncert zahajuje Ameropa Music Academy, nový projekt letních hudebních kurzů, které navazují na akademii komorní hudby Ameropa. Pod uměleckým vedením a s osobní garancí houslisty Pavla Šporcla, ředitelky Ady Slivanské a za účasti českých i zahraničních umělců a pedagogů se jako každý rok bude konat letní hudební akademie pro mladé umělce a hudební tábor pro děti v Brandýse nad Labem.

24 pedagogů z ČR i zahraničí (Izrael, Španělsko, USA) v čele s Pavlem Šporclem v rámci akademie povede mistrovské kurzy hry na smyčcové a dechové nástroje, harfu, kytaru, klavír a zpěv. Každému hudebníkovi se budou věnovat osobně, ukáží jim technické a interpretační možnosti jeho nástroje, přiblíží jim tvorbu tónu, důležitost správného postoje, dýchání při hře a obecně i třeba roli fyzické kondice.

V rámci akademie se uskuteční řada koncertů Ameropa Music Academy, na kterých vystoupí hosté, pedagogové i účastníci, jejichž počet se pomalu blíží stovce. Svoji stále trvající podporu projektu a vzdělávání mladých lidí projevila také legendární operní zpěvačka a herečka Soňa Červená, která slíbila osobní účast na zahajovacím koncertu.

Vyvrcholením Ameropa Music bude 25. července v Klášteře sv. Anežky České koncert, na němž po koncertě hostů od 11 hodin (Zemlinského kvarteto a Pavel a Petr Šporclovi) zazní sólová vystoupení nejlepších studentů a výjimečně nadaných dětí. Celodenní maraton završí vystoupení harfového souboru a komorního orchestru účastníků, kteří doprovodí Pavla Šporcla.

Foto: Management umělce

Podcast