Persona Ježíš znovu ožije na jevišti Těšínského divadla

V předvelikonočním období připravilo pro své diváky Těšínské divadlo uvedeni inscenace, jež připomíná slavné lidové hry a nese název Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista. Premiéra se koná 25.března.

Pašijové hry jsou velmi starým evropským jevem spojeným se životem katolické církve. Jejich kolébkou byly Španělsko a Francie. Původně byly hrány v kostelích, pak byly obohacovány o lidové prvky a přenášeny mimo chrámy. Pašije (z lat. passio čili utrpení) je v původním významu vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista. První představení bývala na Květnou neděli a pak se opakovala v Pondělí velikonoční a v úterý. Když měly hry úspěch, byly dávány každou neděli po celé léto.

Lidové divadlo představuje v českých zemích 18. a 19. století jedinečný umělecký fenomén; vytvořilo svéráznou divadelní epochu, která nemá ve své intenzitě obdoby. Po únoru 1948 byla jakákoli tvorba s náboženskou tematikou provozovaná na veřejnosti nežádoucí a vlastně nepřípustná. Byl to proto svého druhu malý zázrak, když v časech uvolnění v 60. letech na jeviště opět pronikly české lidové hry a setkaly se s vřelým ohlasem diváků i odborné veřejnosti.

Mezi těmi, díky nimž fenomén lidových her v 2. polovině 20. stol. u nás ožil, byl Jan Kopecký (1919-1992) teatrolog, pedagog a divadelní tvůrce. Kromě knih fejetonů se všechny Kopeckého publikace zabývají divadlem v širokém smyslu. V druhé polovině šedesátých let Kopeckého tvorba vyvrcholila objevením životnosti lidových barokních her, o nichž psal podrobně zvláště v Dějinách českého divadla 1. Jeho autorské úpravy původních textů se staly významným impulzem pro soudobé divadlo.

Pašijová hra Komedie o umučení vychází z tradic barokního lidového divadla a podkladem se staly tři lidové hry z 18. století – Boskovské umučení, Lastibořská komedie o umučení a Semilská hra o vzkříšení. Text, který Jan Kopecký původně připravoval pro E. F. Buriana, měl nakonec premiéru v činohře Státního divadla v Brně v režii Evžena Sokolovského v listopadu 1965. Ohlas na hru byl doslova bouřlivý. Poté slavila Komedie o umučení úspěchy v mnoha našich divadlech.

Nyní příběh Ježíše, který sebou nese neotřesitelný mravní kodex vyjadřovaný průzračně čistým myšlením a líbezným jazykem, ožívá v Těšínském divadle pod vedením režiséra Petra Kracíka a v dramaturgii Alice Olmové. Hraje téměř celý soubor Těšínského divadla, postavu persony Ježíše Denis Kuboň. Scénu navrhl Jaroslav Milfajt, kostýmy Marta Roszkopfová.

Foto: Miroslav Pawelek, Těšínské divadlo (persona Ježíš: Denis Kuboň)

Podcast