Peter Grimes nově v Brně

Janáčkovu operu zaplaví drsný příběh moře

Národní divadlo Brno zahájí novou divadelní sezonu jednou ze zlomových anglických oper, v premiéře uvede 9. října v Janáčkově opeře dílo Benjamina Brittena Peter Grimes.

Tato první premiéra sezony 2021/22 je mimořádnou událostí hned z několika důvodů – jako režisér se do brněnské opery vrací David Radok v osvědčeném tandemu s šéfdirigentem Marko Ivanovićem. Vedle toho nejčastěji uváděná opera Benjemina Brittena měla svou československou premiéru v roce 1947 právě v brněnské opeře. Bylo to jen dva roky po tom, co ji poprvé shlédli a slyšeli diváci ve světové premiéře v Londýně.

Ne nadarmo bývá anglický skladatel Benjamin Britten nazýván klasikem 20. století. Inspirací pro jeho osobitý průzračný hudební jazyk mu byla nejen anglická lidová hudba, ale i italská opera a díla barokních mistrů. Příroda a její živly byly vždy inspirací umění, Janáček miloval lesy a Benjamin Britten moře, jež mu bylo nablízku po celý život. Ve chvílích stesku po domově našel inspiraci v básni o lidech a moři, které ve své velkolepé kráse dává i nemilosrdně bere, a napsal Petera Grimese, příběh rybáře marně hledajícího své místo ve společnosti.

Britten během pobytu v USA roku 1941 narazil na článek o anglickém spisovateli z konce 18. století Georgi Crabbovi a text ústí řeky, kde se krajina stává melancholickou a plochou; plná bláta, usolených lidí a křiku ptáků z mokřadu… v něm vyvolal přání zjistit o díle básníka pocházejícího ze Suffolku stejně jako on něco více. V Los Angeles se mu podařilo koupit Crabbovy sebrané básně a volba padla na The Borough o rybáři Peteru Grimesovi, jehož krutost způsobí postupně smrt jeho tří učedníků. Crabbeho báseň vznikla v roce 1810 a její autor dobře znal těžký život i nemilosrdné spole­čenství lidí rybářského městečka. Jeho Grimes je vrah a morální zrůda, ale Britten spolu s teno­ristou Peterem Pearsem a libretistou Montaguem Slaterem posunuli charakter hlavní postavy a vyznění příběhu k sociálnímu dramatu. Peter Grimes se tak stal Brittenovou první operou o vyděděncích, lidech stojících mimo společnost a marně toužících v ní najít svůj kousek štěstí.

Silný příběh opery zaujal režiséra inscenace Davida Radoka svým nadčasovým pozadím. Jak sám dodává: „Peter Grimes je o tom, že člověk jako jedinec má nějakou morální hranici, které se drží. Když se ale člověk stane součástí davu, tak se stane tou masou, která ztrácí jakékoliv morální zábrany. Je to masa řízená ne racionálním myšlením nebo kritickým uvažování, ale pudy. Ovládá ji vlastně masová hysterie.“ Navíc podle Radoka patří Peter Grimes patří k 10-15 nejlépe napsaným operám od baroka po současnost. Brittenova hudba má podle něj stejnou sílu jako nejlepší Mozart nebo nejlepší Verdi a přináší velice silný emotivní náboj bez nánosu sentimentality. Inscenaci se i z tohoto důvodu rozhodl situovat do roku 1945, kdy měl Peter Grimes světovou premiéru. Je to doba těsně po dru­hé světové válce, kdy to byl ještě pořád svět chudého, jed­noduchého a drsného života.

V titulní roli se brněnskému publiku poprvé představí vynikající švédský tenorista Joachim Bäckström a spolu s ním roli učitelky Ellen ztvární sólistka našeho souboru Jana Šrejma Kačírková, která pod vedením Davida Radoka vytvořila jedinečně podanou postavu Ženy v Poulencově Lidském hlasu. Role kapitána Balstroda se ujme Svatopluk Sem.

Foto: Marek Olbrzymek

Podcast