PFS ve Vrtbovské zahradě

V pondělí 6. července zazní od 16.00 hodin ve Vrtbovské zahradě koncert Pražského filharmonického sboru. 

Koncert bude věnován personálu a klientům Domova pro seniory kardinála Berana v Mukařově, kteří nedávnou tíživou situaci a dva měsíce izolace zvládli s neuvěřitelnou obětavostí a humorem. Velké poděkování patří především paní ředitelce Aleně Hankové, která se do domova na celou dobu přestěhovala, odloučila se od své rodiny a dětí a veškeré své úsilí věnovala klientům domova a zaměstnancům.

Celý program je laděn převážně na "lidovou notu". Neuvádí jen notoricky známé operní sbory, ale
i zajímavé kuriozity, které na našich jevištích znějí jen výjimečně. Abychom dodrželi všechna hygienická opatření, nebudeme vystupovat s orchestrem, ale s originálním doprovodem dvouručního a čtyřručního klavíru. Publikum se může těšit na koncert plný radosti a optimismu!“
Lukáš Vasilek

Podcast