Planety v Karlíně

22.5.2017 / Kulturní servis / Marek Šulc

Ve středu 24. května na Pražském jaru vystoupí Filharmonie Brno pod taktovkou amerického dirigenta Dennise Russella Daviese s  programem založeným na vskutku originálním dialogu dvou monumentálních děl 20. století – Planet Gustava Holsta a Faustovské kantáty „Buďte rozvážní a bděte“ Alfreda Schnittkeho. 

Zachytit celou sluneční soustavu do jediné skladby není projevem nízkých aspirací. Britskému skladateli Gustavu Holstovi se však podařilo mnohem více: monumentálním dílem Planety, které spatřilo světlo světa přibližně před sto lety, ovlivnil celé generace skladatelů hudby k filmům vědecko-fantastického žánru. Včetně těch nejslavnějších! Obdivovatelé dnes již legendárního soundtracku Johna Williamse k Hvězdným válkám budou překvapeni, nakolik se Williams inspiroval Holstovými Planetami. Holstova genialita však spočívala v tom, že éru vědecko-fantastických filmů předběhl o více než 60 let. I dnes jeho hudba zní moderně a současná popularita Planet je snad ještě umocněna skutečností, že na Holstovu zdravě dramatickou pompéznost, mohutnou orchestraci žesťových nástrojů v kontrastu s líbivou lyrikou smyčců, navazuje dnešní filmová hudba. 

V mnoha ohledech stejně monumentální je faustovská kantáta „Buďte rozvážní a bděte…“ Alfreda Schnittkeho, který byl mimo jiné autorem hudby k celé řadě filmů. Biblický citát v názvu kantáty jako by vybízel k obezřetnosti, že to, co je na první poslech (či pohled) lákavé a líbivé, nemusí být ryzí a správné. Ale Schnittkeho hudba není chladná a moralizující, naopak! Nebrání se svodům pokušení a dává tušit, jak opojné to někdy může být. Mistrně si pohrává s konfrontací vzdálených světů – lascivních tangových motivů, názvuků té nejtvrdší rockové hudby s kontrastem nebesky vznešených tónů. Konfrontace těchto dvou zdánlivě vzdálených děl se stává zajímavým dramaturgickým počinem, který vybízí k zamyšlení, zda by bez zářivých, snad i křiklavých odstínů barev mnohými označovaných za svody kýče, nebyla paleta života příliš monotónní.

Foto: © Reinhard Winkler