Pocta Janu Václavu Stamicovi

7.6.2017 / Kulturní servis / Martina Klausová
Letos si připomínáme třísté výročí narození skladatele Jana Václava Antonína Stamice. K jeho poctě připravil Pražský komorní orchestr koncert, na němž vedle Stamicových skladeb zazní i hudba Ludwiga van Beethovena. Koncert se uskuteční ve Dvořákově síni Rudolfina v úterý 20. června v 19:30. Sólistkou večera bude klarinetistka Ludmila Peterková, provedení bude řídit dirigent Marek Šedivý. 

Jan Václav Stamic (19. 6. 1717 - 27.3. 1757) byl český skladatel a houslista světového významu. Ten tkví především v objevu klasické cyklické sonátové hudební formy, podílu na výstavbě čtyřvěté symfonie a rozšíření nástrojového obsazení orchestru. Díky svému novátorskému přístupu předešel dobu a stal se spolutvůrcem nově vznikajícího klasicistního hudebního slohu. Barvitost jeho hudby, svěží a odvážné nápady obdivoval i Wolfgang Amadeus Mozart. Zpočátku se proslavil převážně jako houslový virtuóz, později byl považován i za nejlepšího dirigenta své doby. Založil tzv. "mannheimskou školu", z níž vyšli další skladatelé klasicismu.

Ludmila Peterková působí jako sólistka, profesorka Pražské konzervatoře, kde učí od svých 27 let, i moderátorka. Je laureátkou soutěže Pražského jara 1991, držitelkou cen Talent roku, Harmonie za nejlepší nahrávku roku 2001 a řady dalších ocenění. 
Pro firmu Supraphon, se kterou spolupracuje již od roku 1993, natočila 10 titulů, nejprodávanějším se stal Playful Clarinet. Její zatím poslední realizovanou nahrávkou CD s Bennewitzovým kvartetem a díly Mozarta, Rejchy a Kukala. Jako moderátorka provázela televizní záznamy koncertů hudebního festivalu Dvořákova Praha, pořady Terra Musica a ExpoHlednice.

Marek Šedivý debutoval v roce 2009 na Chopinově festivalu v Mariánských lázních ještě v době studií na Pražské konzervatoři. Jako posluchač ve třídách Hynka Farkače, Miriam Němcové a Miroslava Košlera absolvoval v roce 2010 vystoupením v Rudolfinu, kde dirigoval Dvořákovu Symfonii č. 9 „Z Nového světa“ u příležitosti 200. výročí založení Pražské konzervatoře. Během studií se rovněž účastnil mistrovských kurzů např. u Kennetha Kieslera (University of Michigan) či Vladimira Ponkina (Moskevská konzervatoř). V současné době studuje magisterský program v oboru dirigování na Akademii múzických umění v Praze. Spolupracuje s řadou předních orchestrů - PKF – Prague Philharmonia, Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK,
Marek Šedivý je rovněž klavíristou a vyhledávaným komorním hráčem. Hru na klavír studoval u Martina Ballýho a absolvoval řadu mistrovských kurzů doma i v zahraničí. Pravidelně vystupuje s houslistou Jakubem Fišerem. V roce 2012 vydali společné CD s houslovými sonátami C. Francka, C. Debussyho a F. Poulenca. Mezi jeho další komorní partnery patří např. houslista a violoncellista Josef a Petr Špačkovi, se kterými v roce 2007 nahrával pro japonskou stanici NHK a následně absolvoval koncertní turné po Japonsku.