Podzimní kulturní akce Pražské konzervatoře

11.10.2017 / Kulturní servis / Martina Klausová
Pražská konzervatoř není jen špičkovou vzdělávací institucí, ale nabízí i celou řadu zajímavých koncertů, divadelních představení a dalších akcí, určených široké veřejnosti. Vyberte si sami z bohaté nabídky programů: 

Říjen

18.  Koncert Barokního souboru PK. Dirigent J. Kydlíček. Program: M. de Lalande, J.D. Zelenka, M. Charpentier. Pořadatel: AuraMusica s.r.o., Břevnovský klášter od 19.3o.

20. Neil LaBute: Tlustý prase. Premiéra hereckého oddělení PK. Režie H. Marvanová. Divadlo Na Rejdišti, 19.oo.

21. Den otevřených dveří. Hlavní budova Na Rejdišti, 9.oo - 13.oo.

24. Zahajovací koncert 5. ročníku festivalu Kultura v srdci Prahy, ve spolupráci s Jednotou pro zvelebení hudby v Čechách. Symfonický orchestr PK řídí M. Němcová, I. Cherkashyna – klavír. Program: P.I. Čajkovskij, S. Rachmaninov. Koncertní sál PK, 19.oo.

31. J. Offenbach: Orfeus v podsvětí. Operetní představení studentů pěveckého oddělení PK. Hudební nastudování V. Loskot,  režie Z. Brabec. Koncertní sál konzervatoře, 19.oo.

Listopad

4. III. ročník soutěžního festivalu Mezinárodní akordeonové dny. Koncertní sál PK a Komorní sál Pálffyovského paláce od 9.oo.

9. Koncert skladatelského oddělení PK. Koncertní sál konzervatoře, 19.oo.

12. Koncert smyčcového orchestru PK v Křečovicích. Dirigent Ch. Iwasaki. Program: H. Purcell, J. Suk, E. Suchoň. Chrám svatého Lukáše, Křečovice, 16.oo.

14. Klavírní setkání. Koncert festivalu Kultura v srdci Prahy. Účinkují: V. Böhmová a I. Kahánek se svými žáky M. Šumníkovou a M. Zukalem. Koncertní sál PK, 19.oo.

17. A. Dvořák: Te Deum. Vystoupení Symfonického orchestru PK ke dni studentstva. Dirigent M. Valášek. Dvořákova síň Rudolfina, 19.oo. Pořadatel: Unie českých pěveckých sborů.

18. Mladý klavír – 12. ročník soutěžní přehlídky mladých klavíristů. Koncertní sál PK od 10.oo.

21. Koncert smyčcového orchestru PK v rámci festivalu Svátky hudby v Praze. Dirigent Ch. Iwasaki, účinkují V. Hudeček - housle, L. Horák a M. Laštovičková - akordeony. Program: H. Purcell, A. Piazzola, V. Trojan, E. Suchoň. Koncertní sál PK, 19.3o.

24. Concerto Bohemia 2017. Koncert laureátů rozhlasové soutěže. Účinkuje mimo jiné soubor PC Modern, dirigent P. Trojan Jr. Palác Žofín od 19.3o. 

24.  W. Shakespeare: Večer tříkrálový. Premiéra hereckého oddělení PK. Režie K. Iváková. Divadlo Na Rejdišti, 19.oo.

26. Koncert vítězů 40. ročníku Soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na smyčcové nástroje. Koncertní sál PK, 17.oo.

28. Kvartetní doteky. Koncert festivalu Kultura v srdci Prahy. Účinkují: Stamicovo kvarteto a klavírní trio žáků PK. Program: J.V. Stamic, A. Dvořák. Koncertní sál PK, 19.oo.

Prosinec

3. Pocta Schönbergovi. Koncert festivalu Kultura v srdci Prahy. Účinkují: Kvarteto Apollon, komorní sbor Punkt, L. Horák a M. Laštovičková - akordeony. Koncertní sál PK, 19.oo.

5. Koncert Symfonického orchestru a pěveckého sboru PK. Dirigent Miriam Němcová, M. Foltýn - housle. Program: A. Berg, A. Dvořák. Koncertní sál PK, 19.oo.

7. Obrázky z divadla. Scénický koncert oddělení populární hudby. Námět/dramaturgie J. Balašová, hudba/texty písní P. Ožana, pohybová spolupráce A. Hájková. Divadlo Na Rejdišti, 19.oo.

7. Koncert souboru PC Modern v rámci festivalu Dny Bohuslava Martinů. Dirigent P. Trojan Jr. Program: I. Kurz, I. Hurník, V. Riedlbauch, B. Martinů, O. Kvěch. Koncertní sál PK, 19.oo.

14. Vánoční koncert barokního souboru PK. Závěrečný koncert festivalu Kultura v srdci Prahy. Diriguje J. Kydlíček. Program: M.A. Charpentier, H. Purcell. Koncertní sál PK, 19.oo.

Leden

9. Koncert varhanního oddělení. Sál Martinů, HAMU v 19.3o.