Pojďte tvořit do továrny!

MeetFactory zahájila pro děti i dospělé sérii workshopů

Galerie neziskového mezinárodního centra současného umění MeetFactory už delší dobu přibližuje své výstavy také online. Nyní obohatila virtuální nabídku návštěvy svých výstavních prostor o sérii workshopů s názvem Tovární dílna.

Inspirací pro náplň vzdělávacích a tvůrčích aktivit nejen pro děti, ale i pro dospělé jsou již probíhající a v budoucnu další výstavy v galeriích MeetFactory. Aktuálně si zájemci mohou vyrobit papírové hlavy podobné těm, které lze vidět na výstavě Evy Koťátkové Rozhovory s monstrem.

Expozice nabízí tři monumentální a obsahově propojené instalace. Ukazují spektrum úhlů pohledu na problematiku normativity a s ní spojenou diskriminaci a strach z jinakosti. Výrazným prvkem celé výstavy jsou velké hlavy.

V rámci videoworkshopu Tovární dílny si mohou děti od 7 let a dospělí vytvořit hlavu imaginární postavy. Taková nová fantazijní osoba se pak může stát zajímavou loutkou pro pohádkové příběhy. Může ale i symbolicky mluvit za ty, kteří často hlas nemají, protože je nikdo neposlouchá, anebo je možné díky ní sdílet věci, které se dají jen těžko vyjádřit slovy. Proces tvorby je na videu přehledně uspořádaný a dává prostor společné aktivitě rodičů a dětí a při tom i debatě o tom, jaké to je, být jiný a co je „normální“.

Mezinárodní umělecké centrum založené v roce 2001 umělcem Davidem Černým se již několik let nachází v osamocené tovární budově na Smíchově. Kromě možností konat koncerty a divadelní představení dává prostor i výtvarnému umění ve dvou galeriích. Program Galerie MeetFactory se zaměřuje na původní kurátorské projekty, v Galerii Kostka se objevují samostatné výstavy začínajících i již etablovyných umělců.

Nyní jsou galerie MeetFactory sice stále zavřené, lze je ale navštívit online. Celou výstavu Rozhovory s monstrem si tak lze projít s kurátorkou Terezou Jindrovou a umělkyní Evou Koťátkovou v online komentované prohlídce, která je určena pro dospělé publikum.

Foto: Studio Flusser

Podcast