Poklady ukryté v pevnosti

6.8.2018 / Kulturní servis / Marek Šulc

Ivo Kahánek se ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů zapojí 20. srpna od 20 hodin v prostorách pražského Rudolfina do oživení uměleckého odkazu zejména skladatelů, kteří spojili svůj osud s terezínským ghetem. Do programu večera zvolil skladby Pavla Haase, Viktora Ullmanna, Gideona Kleina a také letošních jubilantů Leoše Janáčka a Leonarda Bernsteina. Jako host vystoupí s Ivo Kahánkem na koncertě vynikající klarinetista Irvin Venyš. 

„Odkaz terezínských skladatelů nesmí zůstat zapomenut. Bohužel je pravidlem uměleckém tvorby, že často ta nejlepší díla vznikají v důsledku těžkých životních podmínek skladatelů. To, co nám dnes zní jako obrovský příběh nezdolnosti lidského ducha, bylo ve skutečnosti neromanticky vykoupeno lidskou krví a nezměrným utrpením. Interpretace ale i poslech takto vzniklých děl však v sobě nese jakousi děsivou krásu. Pamatuji si, že když jsem psal o terezínských skladatelích diplomku, dokonce i shromažďování materiálů připomínalo spíš malý soukromý psychothriller než vědeckou práci…“ říká Ivo Kahánek. „Myslím, že jsme ještě ani zdaleka nepronikli ke všem pramenům, které je možné prozkoumat a dále umělecky zpracovat. Jsem proto rád, že Institut terezínských skladatelů přišel s vizí založení knihovny a archivu, který by se této problematice věnoval soustředěně.“ 

Cílem spolku je rozvíjet odkaz terezínských skladatelů, pečovat o jejich odkaz a propagovat hudbu, která vznikla v Terezíně. Součástí jeho aktivit je i pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Věčná naděje hudebního festivalu, jehož důležitou dramatickou linkou je hudba Gustava Mahlera, který řadu terezínských skladatelů inspiroval. Program je každoročně doplněn o díla dalších českých a světových hudebních velikánů a bude reagovat na aktuální výročí a události. Letos si v rámci koncertu Ivo Kahánka připomeneme tedy i 100. výročí narození Leonarda Bernsteina a 90. úmrtí Leoše Janáčka.

Foto: Dušan Martinček