Pražský smíšený sbor k poctě Miroslava Košlera

20.6.2016 / Kulturní servis / Martina Klausová

Pražský smíšený sbor pořádá na závěr letošní sezóny gratulační koncert u příležitosti významného životního jubilea legendy českého sbormistrovství profesora Miroslava Košlera.

Miroslav Košler stál v čele Pražského smíšeného sboru téměř šest desítek let a za tuto dobu se mu podařilo z hrstky nadšených amatérů vybudovat respektované těleso, které mnohokrát s úspěchem reprezentovalo české interpretační umění na četných zahraničních zájezdech i domácích koncertních pódiích. Zásluhou Miroslava Košlera došlo rovněž k nastolení základního dramaturgického směřování repertoáru sboru s důrazem na českou hudbu 20. století, přičemž jeho inspirativní osob­nost dala vzniknout i řadě nových hudebních děl významných soudobých autorů, některá z nich Pražský smíšený sbor zazpíval ve světové premiéře.

Během gratulačního koncertu zazní vrcholné kantáty z tvorby Bohuslava Martinů, konkrétně Mikeš z hor, Polní mše a Otvírání studánek. Koncert se koná 27. června 2016 od 19:00 v kostele sv. Šimona a Judy. Účinkovat budou Nao Higano /S/, Martina Bauerová /A/, Jakub Turek /T/, Josef Škarka /Bar/ a Pražský smíšený sbor. Dirigovat budou Jiří Petrdlík a Jan Steyer. 

Vstupenky je možné zakoupit na místě nebo zaslat poptávku na adresu info@psschoir.cz.