Příhodova inspirace prostorem a tvarem

Nová výstava v Rudolfinu

V Galerii Rudolfinum otevřeli novou výstavu s názvem Jiří Příhoda VOID. Základními charakteristikami umělce, který patří k nejvýraznějším tvůrčím osobnostem generace devadesátých let 20. stol., je zkoumání prostoru, objemu, hmoty a prázdnoty. Příhodovy tvarově nesmírně vynalézavé a inovativní studie imaginárních objektů se v reálném provedení proměňují ve vysoce inspirativní místa, která umně propojují architektonická řešení s objektovými tendencemi z oblasti výtvarného umění. Díky nadačnímu fondu Abakus je na dosud největší přehlídku tvorby Jiřího Příhody vstup volný. Expozice bude v Galerii Rudolfinum otevřena do 28. srpna 2022.

Smyslem práce Jiřího Příhody není užitečnost vytvořeného prostředí, tvaru, objektu v praktickém provozu. Umělec se prostředky z oblasti architektury suverénně pohybuje v abstraktních prostorových studiích pochopitelných ponejvíce z úhlu výtvarného řešení hmot. Tématem je především prezentace práce s tvarem, kreativity a vynalézavosti v hledání pocitově vyváženého a zároveň inspirativně provokujícího řešení prostorových a hmotových průniků, stejně jako střetů reálného s pouze myšleným.

Jak dodává kurátor výstavy Petr Nedoma: „Příhodovo vysoce konceptuální myšlení v poloze abstraktní konstrukce hmoty nemá ve své podstatě daleko od meditačních poloh architektonického budování vnitřního a vnějšího prostoru, jehož tvar je určován více jak jindy především přetavením mnoha tradičních, hluboce promyšlených a prověřených postupů historické architektury směrem až ke klasické vyváženosti s odkazy na antické kánony. Významným a inspirujícím „protihráčem“ je autorovi velmi náročná a komplikovaná architektura novorenesanční budovy Rudolfina, jejíž kvality vždy nejlépe vyniknou v konfrontaci se silnými výtvarnými koncepty současnosti.“

Větší část výstavy přináší zcela nová díla vedle připomenutí zásadních prací z minulých desetiletí. Výstava v Galerii Rudolfinum je doposud největší přehlídkou tvorby Jiřího Příhody v hluboce promyšlené sestavě vnitřních vazeb jednotlivých instalací mezi sebou. A to jak v rovině tvarové prostupnosti, tak i myšlenkových konsekvencích. Příhodova práce vyniká naprosto nekolísající úrovní vysoce přesahující běžný standard prezentací tohoto typu a je svým způsobem do značné míry solitérní na české výtvarné scéně.

Foto: Jiří Příhoda, Záběr/klapka 02 „POTOPA“, 1995-96, ... skulpturální napodobení negativního otisku povrchu zvlněné mořské hladiny v reálné velikosti...
polystyren, dřevo, dřevotříska, překližka, š. 480 cm, v. 170<220 cm, d. 900 cm. Archiv Jiřího Příhody © Archiv Jiřího Příhody

Podcast