Přijďte si s námi zahrát. Už po osmé!

V neděli 28. května od 15.00 hodin pořádá Nadační fond Harmonie již osmý ročník koncertu Přijďte si s námi zahrát. Orchestr Harmonie zve na Střelecký ostrov amatérské i profesionální hudebníky.

Nadační fond Harmonie, El Sistema, zve každoročně všechny zájemce o společné hraní, aby na jedno odpoledne rozšířili jeho orchestr a zahráli si nejen po boku dětí z Harmonie a jejich lektorů, ale také s vynikajícím klavírním virtuosem a patronem Harmonie Ivo Kahánkem.

DSC_5811-768x436.jpg

V nedávném vysílání České televize Ivo Kahánek vysvětlil přínos tohoto programu pro děti: „Jsem přesvědčený o tom, že hra nejen na klavír, ale na jakýkoliv hudební nástroj, je pro děti fantastickou průpravou do života. Jednak proto, že my už od začátku školní docházky více rozvíjíme u dětí logické myšlení, analytické myšlení, dobrou paměť a podobně, ale hudba dělá to, že to vyvažuje, že zapojuje nejenom levou analytičtější hemisféru, ale i tu pravou a že učí děti vyjádření svých emocí.“

Na květnovém hudebním setkání zazní skladby Ludviga van Beethovena, Bedřicha Smetany, Modesta Petroviče Musorgského a dalších. Zájemci o společné hraní najdou notový materiál i registrační formulář na stránkách Nadačního fondu Harmonie zde.

Nadační fond Harmonie vznikl v Praze v roce 2009. Inspirován myšlenkou venezuelského programu El Sistema poskytuje zdarma a bez nutnosti talentových zkoušek hudební výuku na housle, violu a violoncello všem dětem, které o to projeví zájem. Děti jsou členy orchestru, cvičí několikrát týdně pod vedením lektorů a dirigenta, často koncertují.

DSC_5851-678x1024.jpg

Simona Stašová, která je patronkou Nadačního fondu Harmonie od jeho založení, vysvětluje: „Spousta rodičů si může dovolit dát své děti do Lidových škol umění na klavír, na housle, na violu, ale spousta si to dovolit nemůže a o ty děti nám jde. Vyučují je profesionální hudebníci po pěti, šesti ve skupince. Z těchto malých skupinek pak vzniká velký dětský orchestr, na jehož vystoupení jsou zváni rodiče i široká veřejnost. Dokonce už existují výměnné zájezdy dětských orchestrů do zahraničí a děti tak mají krásné zážitky, které by si jinak těžko mohly dovolit. A i když se třeba jako dospělí nebudou profesionálně věnovat hudbě, hudba jim v životě už zůstane napořád, a to není málo.“

U zrodu programu stály i takové osobnosti jako první houslistka Pražské komorní filharmonie Hana Kubisová či současný dirigent Plzeňské filharmonie Chuhei Iwasaki.

Nadační fond Harmonie je zakládajícím členem hudební asociace Sistema Europe.

Plakat.jpg

Foto (©Nadační fond Harmonie)

Podcast