Ptačí hodinka

Připojte se ke sčítání ptáků na krmítkách.

Ochrana přírody se v Česku těší velkému zájmu a podpoře veřejnosti, Češi jsou nadšení turisté a i vy už se určitě také těšíte, až na jaře začnou v přírodě koncertovat zpěvní ptáci. Někteří k nám přilétají, ale mnoho druhů u nás zimuje — a právě na ochranu přezimujícího ptactva je zaměřen již třetí ročník Ptačí hodinky, kterou ve dnech 8.–10. ledna pořádá Česká společnost ornitologická.

Zapojit se může úplně každý, předchozí zkušenosti nejsou potřeba – stačí si připravit krmítko a hodinu jej v daném termínu pozorovat. Sčítání je vhodné i pro školní třídy, družiny či kroužky.

První ročník se konal v lednu 2019, zapojilo se 14 000 pozorovatelů. V roce 2020 jich pak bylo už 20 000 — zájem veřejnosti tedy pozoruhodně stoupl. Výsledky těchto pozorování najdete na webu Ptačí hodinka. Nejpočetnějším ptákem obou dosavadních ročníků je sýkora koňadra, ale zaznamenány jsou i druhy, které byste na krmítku běžně nečekali: ledňáček říční, jestřáb lesní, dokonce i jedna sova pálená.

Pro účast stačí váš zájem, nemusíte být žádnými velkými odborníky. Na webu Ptačí hodinka najdete vše potřebné – jak, kdy a kde sčítání probíhá, jaké vybrat krmítko, jakou potravu ptákům nabídnout, kam poslat nasbírané výsledky. Velkou pomocí jsou návody na rozpoznání jednotlivých ptačích druhů, je připojeno i několik videonávodů. Najdete zde informace, proč je toto sčítání důležité, a také materiály a výukové programy pro školy.

Zapojte své přátele, děti, vnoučata — třeba se z vás díky tomuto impulzu jednou stanou specialisté na ornitologii.

Foto: Strakapoud velký — webové stránky České společnosti ornitologické, autorka: Zuzana Pernicová

Podcast