Putování Kryštofa Haranta na PJ

Průvodce na hudební cestě do exotických krajin.

Program festivalu Pražské jaro nabídne v úterý 1. června skutečně výjimečný dramaturgický počin – česká Cappella Mariana spolu s kanadským souborem Constantinople připravila program inspirovaný slavným cestopisem Putování Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Harantův barvitý text, vyprávěný Sašou Rašilovem, tak bude průvodcem na hudební cestě do exotických krajin Kypru, Jeruzaléma, Sinaje či Káhiry. Kromě Harantových skladeb uslyšíme i hudbu vzdálených zemí. „K projektu byl přizván fenomenální hráč na setar a umělecký vedoucí ansámblu Constantinople Kiya Tabassian, který je díky svým perským kořenům povolaným garantem k nalezení společného hudebního jazyka,“ říká umělecký vedoucí souboru Cappella Mariana Vojtěch Semerád. Oba ansámbly tak nezůstanou na opačných stranách Bosporu, ale spojí své kvality ve společném představení prolínajícím obě kultury.

kryštof harant.jpg

„Během 16. a 17. století živost hudby – a umění obecně – ve východních tradicích od Persie po východo-středomořské kultury přispěla k budování multikulturních společností. Dialog a vzájemné obohacování se bylo mezi umělci z různých kultur běžným,“ vysvětluje Semerád. „Takové hudební výměny můžeme najít ve vybraných dobových dílech těchto kultur, obsažených v hudebních rukopisech osmanských, perských a postbyzantských pramenů 17. století.“ Tyto skladby budou kombinovány s dalšími mistrovskými díly přenášenými ústní tradicí po staletí z jedné generace na druhou, aby dokreslily hudební kolorit míst, která Harant na své cestě navštívil a sám je slyšel. „Putování je jako maják, který bude oběma ansámblům průvodcem, geografickou, historickou, kulturní a vnitřní cestou – objevováním vzdálených horizontů,“ uzavírá Semerád.

Koncert se uskuteční v Pražské křižovatce bez obecenstva v sále, ovšem přímým přenosem bude na webu Pražského jara přenášen do celého světa.

kryštof harant 3.jpg

Cappella Mariana je špičkový vokální soubor, který se specializuje na interpretaci středověkého vícehlasu, renesanční polyfonie a vokálních děl raného baroka. Vystoupení ansámblu se setkala s nadšeným přijetím publika, kritika cení především expresivitu projevu a citlivý přístup k práci s textem. „Charakteristická je pro ně dokonalá souhra, intonační přesnost, propracování detailů, brilance,“ napsala v časopise Harmonie Michaela Freemanová. Cappella Mariana vznikla v roce 2008 a jako jeden z mála domácích vokálních souborů se zaměřuje na uvádění pozapomenutých děl vokální polyfonie zejména z domácích archivů i děl italské, vlámské či anglické renesance. Tvoří jej mezinárodně renomovaní pěvci, kteří se věnují také interpretaci barokní a předromantické hudby. Ansámbl je pravidelně zván na prestižní festivaly v Antverpách, Utrechtu, Dortmundu či Madridu. Jeho diskografie obsahuje mimo jiné nahrávku renesančního rukopisu Kodex Speciálník a CD Píseň písní, vydané k desátému výročí založení ansámblu.

Soubor působí pod uměleckým vedením Vojtěcha Semeráda, který po ukončení studia na Univerzitě Karlově v Praze a Conservatoire national supérieur v Paříži objevuje prameny od gregoriánského chorálu až po renesanční polyfonii, připravuje originální projekty, ve kterých starou hudbu zasazuje do kontextu 21. století.

kryštof harant 4.jpg

Virtuos na íránský strunný nástroj setar a uznávaný skladatel Kiya Tabassian má kořeny v perské klasické hudbě. Jeho učiteli ve hře na setar byli Reza Gassemi a Kayhan Kalhor, v kompozici se zdokonaloval pod vedením Gillese Tremblaye. V roce 1998 Tabassian založil soubor Constantinople se sídlem v kanadském Montrealu, kam o osm let dříve emigroval z rodného Teheránu. Díky osobitému propojování historických hudebních pramenů se současnou estetikou a živoucí tradicí Středního východu soubor brzy získal výsadní postavení na mezinárodní scéně. Kiya Tabassian sám vytvořil na čtyřicet originálních programů, jež zazněly na prestižních festivalech, jako jsou Festival d’Aix-en-Provence a Festival Internacional Cervantino, nebo v pařížském Salle Pleyel či Belínské filharmonii. V uplynulých deseti sezónách uvedl více než osm set koncertů ve sto dvaceti městech téměř třiceti různých zemí.

kryštof harant 5.jpg

Foto: Pražské jaro

Podcast