Roztančená Světlá a Dvořák

Pražský komorní balet zatančí Kříž u potoka

Ve středu 1. prosince 2021 v 19:30 hodin v Městské knihovně Praha budou moci diváci sledovat premiéru nové inscenace Pražského komorního baletu s názvem Kříž u potoka. Pro nové taneční drama, jež se zabývá tématy, jako jsou smysl života, nedorozumění, oběť, vina či láska, se choreografka Alena Pešková inspirovala stejnojmenným románem Karoliny Světlé. Další inspirací byl Dvořákův smyčcový kvartet d moll op. 34, který na premiéře živě přednese Zemlinského kvarteto.

Během večera zazní ještě další dva smyčcové kvartety z pera Antonína Dvořáka, a to č. 4 e moll a jeho poslední kvartet G dur op. 106. Završí se tím kompletní provedení všech Dvořákových smyčcových kvartetů, které letos – v roce 180. výročí skladatelova narození – v rámci série 4plus Zemlinští uvedli.

Choreografka Alena Pešková vybrala z několika nadčasových témat, se kterými Karolína Světlá ve svém díle pracuje jen ta, která podle ní zrcadlí i geniální Dvořákova hudba. K tomu ještě dodává: „Vše by mělo působit velmi nepřipraveně, a tedy přirozeně – což je na jevišti vždy to nejtěžší. Jako když hudba a pohyb na poslední chvíli vytrysknou z právě prožívaného. Tanečníkům nechávám uměleckou svobodu do té míry, do jaké jsou absolutně pravdiví a přesvědčiví. Pokud se toto podaří, bude pak, myslím, velmi lehké nechat se strhnout dost rychlým sledem obrazů. Jako prohlížením fotografií v albu, kdy z gesta či výrazu tváře vytušíme, k čemu mohlo dojít i mimo záběr…“

Večer bude rovněž závěrečným koncertem série 4plus 2021, který přinese tři Dvořákova kvartetní díla v živém provedení Zemlinského kvarteta. Violista tohoto uskupení Petr Holman přibližuje výběr skladeb večera: „Stejně, jako jsme celou sérii v lednu zahajovali prvním Dvořákovým kvartetem, nyní ji zakončíme jeho posledním kvartetem G dur op. 106. Toto monumentální dílo shrnuje a uzavírá veškeré skladatelovo mistrovství; nalezneme zde vše, co bychom od Dvořáka očekávali, a ještě mnohem víc – prokomponovanou první větu, s nádhernými tématy a někdy až neobvyklými doprovody, takřka symfonicky znějící pomalou větu, několikadílné monumentální scherzo a propracované finále s radostným a optimistickým závěrem.“

Vstupenky na premiéru lze zakoupit na pokladně Městské knihovny na Mariánském náměstí 1, Praha 1 či na webu Městské knihovny Praha, stejně tak v prodejní síti GoOut.

Foto: Michal Hančovský

Podcast