Sborový slet

27.9.2018 / Kulturní servis / Marek Šulc

V rámci oslav 100 let výročí české státnosti svolala Unie českých pěveckých sborů slet historických zpěváckých spolků. Sejdou se na něm především pěvecká tělesa, jejichž historie sahá do doby před vznikem našeho samostatného státu. Slet se uskuteční v Praze dne 6. a 7. října 2018.

Unie českých pěveckých sborů připravila ve spolupráci se svými členskými sbory řadu akcí na oslavu české státnosti. Jedním z vrcholů oslav bude říjnový slet historických zpěváckých spolků v hlavním městě. Tradiční české spolky sehrály významnou úlohu při kulturní emancipaci našeho národa a Unie českých pěveckých sborů si cení hodnot, které v tomto směru reprezentovaly a stále reprezentují.

Sletu se zúčastní více než 400 zpěváků z 15 zpěváckých spolků z celé České republiky, z nichž mnohé stály u zrodu samostatného českého státu, jakož i u dalších významných historických okamžiků, jako bylo např. položení základních kamenů pražského Národního divadla.

Na programu jsou tři koncerty v historickém Velkém sále Pražského Hlaholu, setkání na piazzettě Národního divadla (náměstí Václava Havla) a slavnostní průvod.