Serge Baudo naposledy s FOK

29.9.2014 / Kulturní servis / Marek Šulc

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK uzavře 8. a 9. října svou pětapadesátiletou spolupráci s francouzským dirigentem Sergem Baudo. Tento francouzský nestor přijel do Prahy k Pražským symfonikům poprvé jako začínající dirigent v roce 1959, a to dokonce na své první zahraniční angažmá. Na stejném místě a se stejným orchestrem se rozhodl své mezinárodní působení ukončit.  

Pro koncerty zvolil Serge Baudo stejný program, jako ten, s nímž do Prahy v roce 1959 přijížděl. Zazní Symfonie d moll Césara Francka a výběr z Utrpení sv. Šebestiána Clauda Debussyho. Za léta plodné spolupráce se totiž Serge Baudo stal pro Pražské symfoniky specialistou na francouzskou hudbu. „Francouzské hudby jsem snad za ta léta s FOKem na abonentních koncertech a Pražském jaru uvedl víc než doma ve Francii,“ podotýká s úsměvem dirigent.