Spejbl versus Drákula

2.11.2016 / Kulturní servis / Martina Klausová
Divadlo Spejbla a Hurvínka založil jako první profesionální loutkovou scénu v Československu prof. Josef Skupa (1892–1957) v Plzni roku 1930. Jeho hlavní protagonisté – Spejbl (1920) a Hurvínek (1926) už předtím úspěšně působili na amatérské loutkové scéně v oblíbených kabaretních pořadech. Divadlo hrálo jako zájezdová scéna se sídlem v Plzni do roku 1943. V lednu 1944 byl prof. Skupa zatčen gestapem, odsouzen za protifašistický odboj a divadlo bylo nacistickými úřady zavřeno. V únoru 1945 se Skupovi podařilo uprchnout z hořícího vezení v Drážďanech a po skončení války, v říjnu 1945, otevřel stálou scénu D S+H v Praze, kde divadlo sídlí dodnes. Po Skupové smrti převzal role obou protagonistu, Spejbla a Hurvínka, jeho žák Miloš Kirschner (1927–1996), který již za života Skupy s ním obě titulní postavy alternoval. Prof. Skupa jej na sklonku svého života veřejnou listinou jmenoval svým nástupcem. Divadlo tak úspěšně pokračovalo v uměleckém úsilí o jevištní zobrazení groteskně humorného a satiricky viděného světa. Miloš Kirschner hrál obě postavičky dokonce o 13 let déle než prof. J. Skupa, byl také autorem a režisérem. Zavedl rovněž tradici, kdy se představení hraje v jazyce té země, kde divadlo právě hostuje.

Hlavními postavami všech inscenací D S+H jsou Spejbl a Hurvínek – otec a syn – reprezentující rozdílný pohled dvou generací na svět. Vystupují jako hlavní aktéři civilních i fantastických příběhu a v komponovaných vizuálních pořadech jako komentátoři s nadhledem filozofují o základních životních otázkách. Jejich už tradičním protihráčem je podobný ženský pár, Hurvínkova nerozlučná kamarádka Mánička (1930) a její pedagogicky zaměřená „bábinka“ paní Kateřina Hovorková (1971). Tuto základní čtveřici protagonistu, obklopenou v komediálních příbězích dalšími postavami na základe požadavku autoru, doplňuje Spejblovic pes Žeryk (1930).

Oblíbené Divadlo Spejbla a Hurvínka hraje současné době nejen pro děti, ale i pro dospělé a nechybějí ani představení rodinná. A ani se nechce věřit, že stále mladý Hurvínek letos slavil své 90. narozeniny.