Stará hudba po novu s k(K)aňkou na závěr

14.12.2014 / Kulturní servis / Martina Klausová
Hudební tečkou za 2. ročníkem festivalu Kultura v srdci Prahy, který pořádá Jednota pro zvelebení hudby v Čechách,  je koncert Barokního souboru Pražské konzervatoře s prof. Jakubem Kydlíčkem, Komorního sboru s prof. Markem Valáškem a Kaňkova kvinteta. Koncert se uskuteční 17. prosince od 19:00 v Koncertním sále Pražské konzervatoře.
Kromě skladeb Johanna Sebastiana Bacha či Antonia Vivaldiho zazní i dílo Jan Nepomuka Kaňky, významné osobnosti české hudby i advokacie.

KaŃka