Století Geraldine Muchové

25.10.2017 / Kulturní servis / Marek Šulc

V pátek 10. listopadu 2017 se uskuteční v Sále Martinů na HAMU koncert k výročí 100 let od narození talentované skladatelky Geraldine Muchové, která žila a tvořila v Praze. Skotská snacha slavného malíře Alfonse Muchy patřila mezi nemnoho žen, které se v poválečné době prosadily na poli skladatelském. Hudbě zasvětila celý život. 

Příběh skotské skladatelky Geraldiny Muchové (1917 – 2012) je otiskem evropských dějin dvacátého století. Geraldine se narodila v Londýně v červenci 1917 a studovala na Královské hudební akademii. V roce 1945 se přestěhovala do Prahy za svým manželem Jiřím Muchou, synem světově proslulého secesního umělce Alfonse Muchy. Ačkoliv v Československu se její díla hrála, ve Velké Británii zůstala její tvorba kromě studentských kompozic kvůli železné oponě do velké míry neznámá. Mezi její nejvýznamnější díla patří zejména Klavírní koncert, Suita českých lidových melodií či hudba pro balet Macbeth. Řadu z jejích skladeb nahrál Československý rozhlas a po roce 1989 zazněly například i na festivalu Pražské jaro. Tento festival pomáhala Geraldine v roce 1946 zakládat. 

Komponování se Geraldine věnovala od neútlejšího věku celý život, hudba jí také pomáhala v nelehkých časech, kdy se v komunistickém Československu živila jako překladatelka a pracovala v hudebním nakladatelství. 

“Bez hudby a komponování si neumím svůj život představit. Už od raného dětství komponuji. Skládala jsem hudbu a zapisovala noty dříve, než jsem uměla číst písmena.” řekla Geraldine v rozhovoru s Pavlem Sršněm pro Týdeník Rozhlas v roce 2012. Tento rozhovor byl jejím posledním pro média. “Geraldine Mucha je mnohostranná a expresivní skladatelka. Její hudba je plná emocí a barev.“ uvedl Andreas Sebastian Weiser, hudební ředitel Státní opery v Praze, který se podílel na koncertě k oslavě skladatelčiných 95. narozenin. 

V letošním roce se ke stému výročí narození této nadané skladatelky uskutečnila řada akcí, které připomínají její život a tvorbu. Vyvrcholením bude koncert 10. 11. 2017 v Sále Martinů na Hudební fakultě AMU v Praze, který pořádá Archiv Geraldine Muchové společně s Muchovou nadací. V rámci večera zazní její mimo jiné i několik jejích děl ve světové premiéře, předehra k Bouři pak v premiéře české. Provedení skladeb koncertu se ujme Stamicovo kvarteto, Pardubická komorní filharmonie pod vedením Marka Štilce a vystoupí sopranistka Lucie Silkenová.

Koncert naváže na novou nahrávku s díly Geraldine Muchové, která vyšla v červenci 2017 u značky ArcoDiva, na které jsou zachycena její nejvýznamnější díla - hudba k baletu Macbeth (1965), Předehra k Bouři (1963) a Klavírní koncert (1961).