Studenti UMPRUM se pochlubí svými díly

Jen týden, od 1. do 8. června, nabídne Vysoká škola uměleckoprůmyslová možnost veřejnosti seznámit se s bakalářskými a absolventskými pracemi svých studentů. Výstava nese jednoduchý název Diplomky a bakalářky 2023.

Velká přehlídka prací studentů UMPRUM bude přístupná ve dvou budovách Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Výstava diplomových prací se koná v Technologickém centru Mikulandská 5, Praha 1, výstava bakalářských prací pak v budově UMPRUM na náměstí Jana Palacha.

Mnozí diplomanti při tvorbě své závěrečné práce spolupracovali s různými subjekty, firmami, organizacemi a snažili se svou diplomovou práci vytvořit tak, aby její nápad nekončil jen obhajobami, ale našel i praktické uplatnění i po absolutoriu. Stále více zde také rezonuje udržitelný přístup a důraz na ekologii, řemeslo a společnost.

Asi nejvýraznější ukázkou spolupráce studujících školy s průmyslem je bakalářský projekt Ateliéru průmyslového designu. Ti zpracovávali ve spolupráci se společností Škoda Group různá zadání na téma autonomní dopravy. Sociálními aspekty se zabývá práce diplomantky Ateliéru architektury I Emy Soukupové „K objaveniu mestského společenstva“. V rámci vybraných pražských lokalit se zaměřuje na infrastrukturu pro osoby bez domova. Součástí její práce je i strategie, jak dané zásahy financovat a realizovat.

Za pozornost jistě stojí diplomová práce Františky Benčaťové z Ateliéru textilu, která v belgickém Gentu připravila experimentální kolekci žakárových tkanin. Inovaci tradičních řemesel se věnuje i Dita Lešovská z Ateliéru K.O.V., která v diplomové práci „Mysterium“ oživuje tradici inkrustace a intarzie. Na současnou environmentální situaci reagují například nádoby vytvářené pomocí 3D tisku keramiky „Květináč 2.0“ studentky Ateliéru keramiky a porcelánu Sáry Kordové. Ty mají za úkol postupným odpařováním vody zvlhčovat okolní prostředí.

Z prací zabývajících se novými technologiemi lze jmenovat Vojtěcha Kočího z Ateliéru animace a filmu, který připravil diplomovou práci týkající se procedurální (neboli kódem automaticky generované) animace. Zmínit také můžeme bakalářskou práci Jakuba Kozelky z Ateliéru designu a digitálních technologií, který vytvořil autorskou atmosférickou hru s unikátním herním principem s názvem "Veins".

Nakonec je třeba upozornit na obrovskou imerzivní instalaci diplomanta Ateliéru volného umění II Davida Noska, která se představí v běžně nepřístupných prostorách Klementina Národní knihovny ČR. Či skupinovou výstavu studentek a studentů Ateliéru volného umění IV a Ateliéru fotografie II v Galerii Fotograf, jejichž tvorbu spojuje citlivost vůči okolí a vědomí vlastní situovanosti a zároveň reflexe celospolečenského a celoplanetárního dění.

Foto: Profimedia (Budova UMPRUM na Palachově náměstí)

Podcast