Svatojakubská noc na záchranu největších varhan v České republice

Benefiční Svatojakubská noc na záchranu největších varhan v Česku se bude konat 1. prosince 2023 od 19 hodin v bazilice sv. Jakuba a ambitech kláštera v Praze na Starém Městě.

„Zveme všechny na unikátní Benefiční Svatojakobskou noc, během které si budou moci návštěvníci poslechnout v několika blocích varhanní skladby od baroka až po soudobou hudbu. Uvidí, jak se hraje na varhany čtyřručně a čtyřnožně, budou moci vystoupat na kůr přímo k varhanám, kde se seznámí s nástrojem a jeho historií i budoucností. Po celý večer bude také možnost občerstvení v ambitu kláštera,“ zve na večer za pořadatele ředitelka Nadačního fondu a titulární varhanice baziliky sv. Jakuba Irena Chřibková.

Aktuálně jsou svatojakubské varhany na hranici životnosti a fungují jen díky maximální péči varhanářů. Aby se tento unikátní nástroj se svými 8 277 píšťalami a 91 rejstříky v bazilice s jedinečnou akustikou na dlouhá léta neodmlčel, je nutná jeho kompletní rekonstrukce s finančními náklady převyšujícími možnosti vlastníka, Řád minoritů. Proto Nadační fond Sancti Jacobi Organum pořádá veřejnou sbírku na záchranu jednoho z klenotů svatojakubské baziliky.

Původ velkých svatojakubských varhan spadá do roku 1705. Postavil je Abraham Starck z Lokte. Do dnešní doby se zachovala pouze skvostná varhanní skříň, která zdobí západní kůr. V průběhu staletí došlo k několika dispozičním úpravám, nejzásadnější proběhla v roce 1941, kdy z barokních varhan podle návrhu varhaníka Bedřicha Antonína Wiedermanna vznikl velký romantický nástroj a přistavěny byly dvě žaluziové skříně na boční lodě chrámu. K další přestavbě se přistoupilo v roce 1956 a poslední rozsáhlá přestavba je datována roky 1981 až 1982.

Nadační fond Sancti Jacobi Organum byl zřízen za účelem ochrany varhan v bazilice sv. Jakuba jako kulturní památky v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, a to zejména jejich modernizace a opravy většího rozsahu.

Zdroj: TZ
Foto: Svatojakubské varhany (©Anton Fedorenko)

Podcast