Svatováclavské hudební slavnosti

30.8.2016 / Kulturní servis / Martina Klausová

Svatováclavské slavnosti jsou mezinárodní festivalem představujícím umění zejména těch duchovních kultur, které historicky utvářejí a ovlivňují kulturní život v Praze (pravoslaví, katolicismus, protestantismus a judaismus). Cílem je prezentace umění s duchovním kontextem jako aktuálního a živého, napříč žánry a kulturami a ve vysoké interpretační kvalitě.

Festivalové akce jsou pořádány v historicky autentických prostorách, do nichž má návštěvník obvykle zřídkakdy příležitost vstoupit. Těžiště festivalových akcí spadá tradičně mezi svátek sv. Ludmily 16. září a svátek sv. Václava 28. září. Náplň festivalu se dramaturgicky dělí dvou částí: koncerty a akce liturgického charakteru, obohacené o kvalitní hudební program.

Festival vznikl v roce 1992 jako společná iniciativa hl. m. Prahy a Společnosti pro duchovní hudbu s cílem vyzdvihnout v kulturním životě města prvek, který byl po desetiletí úmyslně vytlačován. Za 20 let své existence se stal neodmyslitelnou součástí festivalové nabídky podzimní Prahy.

Festival letos nabízí 10 koncertů, na nichž zazní hudba od období baroka až po 21. století a představí se přední čeští hudebníci i zajímaví zahraniční hosté.