Temné noci duše Ondřeje Roubíka

27.10.2016 / Kulturní servis / Filip Sychra

Výstava nazvaná Temné noci duše, která začíná 28. 10. v Galerii Vyšehrad (nad Libušinou lázní), je volně inspirovaná textem autorovy oblíbené stejnojmenné knihy amerického psychologa a psychoterapeuta Thomase Moora, jejíž podtitul zní Průvodce na cestě těžkými životními zkouškami. Autor knihy se odkazuje k slavné básni Temná noc (Noche oscura del alma) španělského křesťanského mystika Jana od Kříže pocházející z 16. století.

Ondřej Roubík vytvořil soubor obrazů, v nichž tematizuje stav určitého psychického vykolejení. Jedná se o intenzivní situaci vnitřního prožívání, která má své příčiny, průběh (trajektorii) a výsledky. Zatímco věda diagnostikuje a předkládá pro pacienta řešení, umělec vytváří obrazový svět, který na toto podráždění reaguje proměnou imaginace. Společnou podmnožinou, jak to dokazuje také odkaz psychoterapeuta na básnické dílo, je totalita konkrétní rozporné situace, kterou lze číst metaforicky jako křižovatku na cestě, potažmo stav rozhodování se ve chvíli krize. Postavy, které Roubík zobrazuje, mají cosi společného. Procházejí „krizí“.

Jistotu Roubíkova kresebného rozvrhu vhodně doplňuje stažená, psychologizující, zpravidla temnější barevnost a splývavý malířský rukopis. Druhým aspektem je koncentrace na podobiznu a portrét; na figuru/-ry v prostředí, které spoluvytváří její/-jich psychologickou auru.

Zatímco dřívější autorovy podobizny se zaměřovaly na psychologii jedince, nyní je postup odlišný. Pozornost je koncentrována na abstrahovaný pocit, jehož jsou lidé nedobrovolnými hostiteli. Z jedinců se stávají matrice, v nichž jsou otiskovány atributy a symboly spojené s překonáváním úzkosti.

Temná noc Jana od Kříže promlouvá především o „temnotě“ a „zatemnění mysli“, stejně jako o možnostech, jak tuto temnotu proměnit prostřednictvím imaginace v novou kvalitu a tím se emancipovat od úzkosti vyvolávající temnotu. Odtud by se dala vést další historická spojnice zpět až k duchovním cvičením (exercicie), které inicioval Ignác z Loyoly, zakladatel řádu jezuitů. Jan od Kříže před vstupem do karmelitánského řádu shodou okolností studium jezuitské koleje také absolvoval.

Zákruty a labyrinty lidské duše jsou nevyzpytatelné. A právě tuto nejistotu dokážou Roubíkovy nové obrazy umně zpřítomnit. Výstava Ondřej Roubík: Temné noci duše potrvá v Galerii Vyšehrad (nad Libušinou lázní) do 4. 12. Můžete ji navštívit denně 9.30 – 17. hod.