Uměleckou garantkou 22. ročníku MHF Lípa Musica bude klavíristka Jitka Čechová

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica již od roku 2017 zaštiťuje svoji dramaturgii osobností uměleckého garanta. Tou je vybraný renomovaný český interpret z oblasti klasické hudby, který následně udává hlavní směr dramaturgie a programového plánu příslušného ročníku Lípy Musicy.

V minulých letech festival spolupracoval s hornistou Radkem Baborákem, houslistou Josefem Špačkem, Pavel Haas Quartetem či sopranistkou Hanou Blažíkovou. V roce 2023 se této role ujme přední česká klavíristka Jitka Čechová. Její působení předjímá celkové zaměření 22. ročníku na představení klavírního umění v jeho různých formách a podobách. Současně s osobností umělecké garantky dochází i k částečné obměně obsazení umělecké rady festivalu, kde se od roku 2024 na tvorbě dramaturgie budou nově podílet dva muzikologové – PhDr. Lucie Maňourová, PhD. a Mgr. Martin Rudovský. Program 22. ročníku MHF Lípa Musica bude oficiálně zveřejněn 21. dubna.
„Nominovat významnou uměleckou osobnost do čestné umělecké pozice, které říkáme umělecký garant, bylo před šesti lety více jak šťastné rozhodnutí. Festival tak tímto krokem oceňuje umění a společenskou hodnotu vybraného umělce a dává mu příležitost promluvit do dramaturgie nevšedními a mnohdy velmi inspirujícími kroky, které vedou ke vzniku nových uměleckých uskupení, skladeb či projektů. Pro rok 2023 přijala naši nominaci klavíristka Jitka Čechová, která je u nás i ve světě hrdou propagátorkou české hudební tradice a nositelkou její špičkové interpretace. Jsem skutečně poctěn, že tuto výzvu přijala,“ uvádí k volbě ředitel festivalu Martin Prokeš.

„Nový ročník festivalu Lípa Musica 2023, nazvaný „Nejen klavír všemi smysly“, si dává za cíl opětovně přinést do České Lípy a jejího regionu hudební paletu koncertů, kreativně zasazených do tradičních i netradičních prostor. Festival v čele s ředitelem Martinem Prokešem se již po dvaadvacáté s entuziasmem sobě vlastním pokusí rozechvět naplno struny duše posluchačů a rozrezonovat hudební nástroje všech barev. Tentokrát bude o trochu více zasvěcen klavíru ve všech jeho podobách,“ uvádí ke svému angažmá klavíristka Jitka Čechová.

Vynikající česká klavíristka Jitka Čechová je za své interpretační kvality ověnčená celou řadou ocenění na českém i mezinárodním poli. Těžiště jejího repertoáru představují díla českých autorů, přičemž nejbližší jejímu hudebnímu srdci je Bedřich Smetana. K nejčerstvějším úspěchům patří prestižní cena BBC Music Magazine Adward, jež Smetanovo Trio získalo v březnu 2017 za nahrávku hudby Bohuslava Martinů. V Roce české hudby 2014 dokončila dosud nejucelenější nahrávku kompletního klavírního díla Bedřicha Smetany (1824-1884) na 8 CD pro vydavatelství Supraphon. Získala například titul laureáta v řadě mezinárodních soutěží. Dílo B. Smetany bylo také náplní jejích dvou koncertů v rámci světoznámého festivalu ve skotském Edinburghu. Jako sólistka je velmi vysoko ceněna kritikou v mnoha evropských zemích a také v zámoří, kde spolupracuje s významnými orchestry a vystupuje se sólovými a komorními programy. Je pravidelně zvána na velké hudební scény a festivaly po celé Evropě. Komorní hudba je pro Jitku Čechovou jednou z nepostradatelných složek její hudební identity. Jako pianistka Smetanova tria se této činnosti věnuje s plným emotivním zaujetím, podpořeným brilantní technickou vybaveností jejího sólistického zázemí. V duchu společenství Smetanova tria spolupracuje v komorním duu i se svými triovými partnery.
Na MHF Lípa Musica se představila opakovaně se Smetanovým triem i jako sólistka ve smetanovském recitálu v roce 2018.

Dramaturgickou radu festivalu Lípa Musica, kterou vede ředitel festivalu Martin Prokeš, obohatí dvě nové osobnosti, jež se na programovém plánování budou podílet od roku 2024. Budou jimi Lucie Maňourová a Martin Rudovský.
„Lípa Musica také upravuje složení své umělecké rady, která byla po dlouhá léta tříčlenná. Odchodem Marka Šulce, mého dlouholetého uměleckého kolegy a přítele do dramaturgické sekce festivalu Smetanova Litomyšl, jsem se rozhodl přizvat hned dva další členy a rozšířit tak uměleckou radu na čtyřčlennou. Staronovou členkou se tak stává Lucie Maňourová, která mi byla oporou v první dekádě tehdy Festivalu duchovní hudby. Druhým novým členem se stává Martin Rudovský. Těším se na další společnou hudební cestu,“ dodává Martin Prokeš.

Muzikoložka, hudební publicistka a organizátorka Lucie Maňourová vyučovala na Univerzitě Karlově a Týnské vyšší odborné škole, byla zaměstnána v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK a nyní je vedoucí oddělení komunikace České filharmonie. Zabývala se hudební dramaturgií a managementem, píše texty o hudební problematice všeho druhu.

Martin Rudovský první hudební vzdělání získal na základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy v Praze, kde byl po celou školní docházku žákem Pavla Jurkoviče. Ten jej klíčově umělecky ovlivnil na celý život. Byl členem pěveckého sboru Pueri gaudentes, od roku 2003 je členem Kühnova smíšeného sboru. V roce 2016 inicioval založení Společnosti Pavla Jurkoviče, která zpřítomňuje odkaz tohoto skladatele a pedagoga, je jejím předsedou. Věnuje se hudebnímu divadlu pro děti, literární zájmy uplatnil v básnické tvorbě. Je dramaturgem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.

Oficiální zveřejnění programu 22. ročníku MHF Lípa Musica proběhne v pátek 21. dubna. Předprodej vstupenek bude zahájen 2. května.

Foto: Jitka Čechová (©archív festivalu)

Podcast