V Kostele sv. Vavřince zazní Kvartet pro konec času Olivera Messiaena a světová premiéra díla mladého českého autora

V úterý 5. prosince v Kostele sv. Vavřince na Malé Straně uskuteční koncert výtečných mladých českých interpretů, v jejichž podání zazní Kvartet pro konec času Olivera Messiaena a světová premiéra Kvartetu mladého českého skladatele Jana Jonáše Starého.

Pro koncert, který se uskuteční v úterý 5. prosince 2023 v Kostele sv. Vavřince, oslovila houslistka Tereza Horáková, která je zároveň i dramaturgyní tohoto koncertu,  nejoceňovanější interprety mladé generace, kteří mají zájem zařazovat soudobá díla do svého repertoáru – klarinetistku Annu Paulovou, laureátku Pražského jara a studentku pražské HAMU, violoncellistku Doru Hájkovou, laureátku soutěže Bohuslava Martinů a absolventku HAMU a klavíristu Matouše Zukala, laureáta soutěže Pražské jaro a studenta pražské HAMU.

Cílem projektu je kombinovat už respektovaná díla 20. a 21. století, k nimž Kvartet pro konec času Olivera Messiaena nepochybně patří, s nově vzniklými skladbami mladých autorů. V duchu tohoto záměru Tereza Horáková pro tento koncert objednala skladbu od mladého, ale již dnes uznávaného skladatele Jana Jonáše Starého, absolventa Deylovy konzervatoře, jehož kompozice již několikrát premiérovala. Tato nově vzniklá skladba reaguje na Messiaenův Kvartet a zahájí celý večer. Vzácným hostem večera bude skladatel a pedagog Jan Ryant Dřízal, který uvede koncert krátkým slovem o významu Messiaenova Kvartetu.

Dnešní zrychlená doba si žádá uvádění děl, která svým charakterem dokáží publikum zaujmout a vtáhnout do světa vyšších hodnot. Rozsáhlé dílo Olivera Messiaena i nově vznikající opusy Jonáše Starého takovými díly bezesporu jsou.

Nejuznávanější francouzský skladatel minulého století Oliver Messiaen vytvořil novou, nesmírně originální hudební řeč. Kvartet pro konec času z roku 1941 je jedním z jeho nejosobnějších děl. Messiaen jej komponoval jako válečný zajatec v táboře ve Slezském Zhořelci (Gerlitz). Dílo bylo poprvé provedeno před jeho spoluvězni, kterých bylo na koncertě údajně okolo 5000.

Foto: Kostel sv. Vavřince (©Wikipedie)

Podcast