Velikonoční FOK nabídne srovnání Stabat mater od Ryby a Dvořáka

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK se ve svém velikonočním programu zaměří na oratorium Stabat mater, které uvede hned ve dvou různých pojetích.

Skladbu od skladatele Jakuba Jana Ryby uvede v komornějším prostředí kostela sv. Šimona a Judy 12. dubna 2022 v 19:30. O den později se ve Smetanově síni Obecního domu rozezní slavná verze Antonína Dvořáka. Návštěvníkům se tak naskytne zcela unikátní možnost porovnat dvě díla různých autorů na stejný duchovní text.

Slavný středověký hymnus Stabat mater byl v historii nesčetněkrát zhudebněn mnoha skladateli. Text líčí bolest Panny Marie pod křížem Ježíše Krista. Patří tedy neodmyslitelně k velikonočním svátkům a Pražští symfonikové jej tradičně v této době také uvádějí. Tentokrát uvedou hned dvě různá zpracování tohoto textu, a to jen den po sobě.

„Obě díla k sobě mají hodně blízko – jak hloubkou, tak samozřejmě i českou melodičností. Hudba zkomponovaná na duchovní text o utrpení matky Kristovy je uváděna především v době Velikonoc a FOK tuto tradici drží právě s Dvořákovým velkolepým dílem ve Smetanově síni Obecního domu. Rybovo Stabat mater však v této konkurenci hrdě obstojí. Nebudeme daleko od pravdy, pokud jej označíme za jednu z nejvýznamnějších českých duchovních skladeb vedle mešních kompozic Jana Dismase Zelenky, a právě Antonína Dvořáka,“ dodává dramaturg FOK Martin Rudovský.

IG_1080x1080_orchestralni_koncerty_82.jpg

Oratorium Stabat mater od Jakuba Jana Ryby není příliš známé. Tento český skladatel z doby klasicismu je spojován především s vánočními svátky díky své České mši vánoční. Jeho Stabat mater je však nejambicióznějším kantátovým dílem, které napsal. Stylově jde o splynutí pozdního baroka, vrcholného klasicismu i počínajícího romantismu. Dílo je na několika místech velmi expresivní, posluchačovu pozornost uchvátí hned od prvních taktů nervózní, preromanticky zvrásněné předehry, které odkazují až někam k Rossiniho zhudebnění stejného námětu, i když je o tři desetiletí mladší. Předehra má v kostce znázorňovat drama Kristova umučení – chaos, pověstné zemětřesení po jeho ukřižování, nářek a pláč, ale i soucit.

V kostele sv. Šimona a Judy provede Rybovo Stabat mater 12. dubna v 19:30 komorní soubor L‘Armonia Terrena pod vedením dirigenta Zdeňka Klaudy. Pěvecké party obstará sbor L’Armonia Vocale a špičkoví sólisté Slávka Zámečníková (soprán), Markéta Cukrová (alt), Dean Power (tenor) a Roman Hoza (bas).

IG_1080x1080_orchestralni_koncerty_58.jpg

Dvořákovo Stabat mater patří k nejznámějším a umělecky nejsilnějším dílům svého druhu. Bylo prvním velkým vokálně-instrumentálním dílem Antonína Dvořáka. Znamenalo pro něj zásadní zlom na cestě ke slávě a bylo jasnou ukázku toho, jakých výkonů je skladatel na poli oratorních děl schopen. Pražští symfonikové toto dílo v období velikonočních svátků uvádějí pravidelně.

Tentokrát zazní ve Smetanově síni Obecního domu 13. dubna v 19:30. Taktovky se ujme polský dirigent Łukasz Borowicz, šéfdirigent Poznaňské filharmonie. Vokální part bude tradičně v podání Kühnova smíšeného sboru pod vedením Jaroslava Brycha a čtyř sólistů, kterými budou Marie Fajtová (soprán), Jana Sýkorová (alt), Ľudovít Ludha (tenor) a Martin Bárta (bas).

Foto: Archív FOK

Podcast