Velikonoční koncerty FOK

25.3.2015 / Kulturní servis / Marek Šulc

Stabat Mater Antonína Dvořáka – jedno z vrcholných děl světového oratorního repertoáru, emočně i hudebně nabitá skladba pro čtyři sólisty, sbor a orchestr – a Bachovy Velikonoční kantáty, to je nabídka Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pro období Velikonoc. 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK provede Stabat mater ve Smetanově síni Obecního domu 1. dubna. Orchestr povede Jakub Klecker, sólových partů se zhostí Pavla Vykopalová, Michaela Kapustová, Aleš Briscein a Peter Mikuláš. Spoluúčinkovat bude Český filharmonický sbor.

Kompozici Stabat Mater na text středověké sekvence, jímavého obrazu truchlící Panny Marie pod křížem, rozvrhl Antonín Dvořák v únoru 1876. Za impuls ke zhudebnění bývá považováno úmrtí skladatelovy dvoudenní dcerky Josefy v srpnu 1875, roli však spíše sehrála Dvořákova varhanická funkce v kostele sv. Vojtěcha, při níž přišel do styku s duchovními skladbami starší doby i současníků a pocítil potřebu přispět k tomuto oboru vlastním dílem. Na konečné vypracování skladby, která po první pracovní fázi zůstala ležet, však měla rozhodně vliv tragédie Dvořákových v létě 1877, kdy jim během dvou měsíců zemřely další dvě děti. Dvořák kantátu dokončil v listopadu 1877.

Druhý velikonoční program FOK připravilo koncertní jednatelství ve spolupráci s majitelem kostela sv. Šimona a Judy, Hospitálským řádem sv. Jana z Boha – Milosrdnými bratry. Bachovy Kantáty a moteto zazní přímo na velikonoční pondělí v kostele sv. Šimona a Judy 6. dubna v podání dobových nástrojů CZECH ENSEMBLE BAROQUE pod vedením Romana Válka. Pěvecké party zazpívají Lenka Cafourková Ďuricová, Markéta Cukrová, Jakub Kubín a Jiří Miroslav Procházka.