Výlet s MHF Dvořákova Praha

1.8.2018 / Kulturní servis / Marek Šulc

Ještě než zazní v Rudolfinu první tóny slavnostního zahajovacího koncertu festivalu Dvořákova Praha, zvou jeho pořadatelé na další objevnou hudební výpravu po stopách velkého skladatele. V neděli 2. září odpoledne se poprvé vydáme po pražských místech významných pro uměleckou dráhu i osobní život Antonína Dvořáka. Celkem čtyři hudební zastavení zavedou festivalové fanoušky do míst, kde Dvořák studoval, pobýval i koncertoval. Koncerty doplní zasvěcený a zapálený výklad festivalového muzikologa Davida Beveridge. 

Prvním zastavením je byt architekta a mecenáše Josefa Hlávky ve Vodičkově ulici, kde byl Dvořák častým a vítaným hostem. Atmosféru domácího muzicírování nám připomene Bennewitzovo kvarteto. Další kroky povedou do malebného kostela sv. Vojtěcha, kde Dvořák
v mládí usedal za varhany. Zde zazní výběr Biblických písní a části Lužanské mše v podání Pražského smíšeného sboru. Třetím zastavením bude úchvatné secesní sídlo Zpěváckého spolku Hlahol, s nímž Dvořák za svého života úzce spolupracoval. Navíc se nachází na dohled od Žofína, tedy místa, kde mistr osobně premiéroval řadu svých děl. V Hlaholu zazní jeho sborové skladby v podání Kühnova smíšeného sboru. Pražské putovaní bude zakončeno v Konviktu, kde se v minulosti nacházela varhanická škola a mladý Dvořák zde studoval první dva roky po příchodu do Prahy.
V provedení houslisty Jiřího Vodičky a klavíristy Martina Kasíka zde zazní oblíbené skladby pro housle a klavír nejen z Dvořákova odkazu, ale také z díla jeho přítele a rádce Johannese Brahmse.

Foto: MHF Dvořákova Praha / Národní muzem