Výstava v Rudolfinu nabízí různé pohledy na realitu

Galerie Rudolfinum otevírá vernisáží 15. března další ze svých výstav, která svou náplní představuje možné podoby reality. Nese název Shifted Realities.

Co je realita? A je realita jenom jedna? Nebo se nám nabízí možnost pohybovat se mezi různými verzemi a variacemi toho, co jinak považujeme za samozřejmé a popisujeme jako skutečnost? V globální i lokální politice se v posledních letech často mluví o rozdělených společnostech, s předpokladem, že jedna strana odmítá poslouchat druhou a obráceně. Je snad možné, že každá ze stran žije v jiné realitě? A co potom rostoucí digitální svět?

S demokratizací možnosti osobní výpovědi skrz nástroje internetu a sociálních sítí se nám dříve více či méně kompaktní realita začala posouvat a vrstvit. Každý má právo a prostor zanechat v nekonečném digitálním světě vlastní názor, a tak role spoluutváření světa, která dříve náležela náboženství, politikům a filosofům, je teď k dispozici pro každého.

Výstava Shifted Realities, kterou v Galerii Rudolfinum připravili kurátoři Eva Drexlerová, Jen Kratochvil a Petr Nedoma si klade výše zmíněné otázky a doplňuje je o nespočet dalších. Výstava nabízí škálu možných návodů a náznaků vnímání, jak rozvětvené a košaté naše reality mohou být. Na sérii prací mezinárodně renomovaných umělců představuje obrazem, prostorem i pohybem vybrané přístupy uvažování o současném světě a jeho směřování.

Ať je to zájem právě o hranice mezi digitálním a fyzickým u Eda Atkinse, ohledávání nových vizí společenské rovnosti u Marwy Arsanios, posouvání hranic vnímání u Zacha Blase, konfrontování vnitřních světů s okolím u Adély Babanové, rozšiřování škály možných osobních identit u Paula Mahekeho nebo hledání společného jazyka u Leslie Thornton, všechna díla ve výstavě posouvají konvenční vnímání a ukazují bohatství jediné, ač rozvrstvené reality.

Galerie Rudolfinum výstavou Shifted Realities opět nabízí výběr z nejvýraznějších současných umělkyň a umělců, pokouší vnímání svého diváka nejen obsahem vystavených děl, ale i jejich formálními kvalitami a jako vždy proměňuje architekturu 19. století do projekční plochy nejrůznějších vizí – techno-utopických snů, digitálních dystopií, prostorů nových komun, surrealistických divadelních scén – možná spíš zákulisí, protestních barikád a dalších.

Výstavou může provázet návštěvníky digitální katalog se sérií textů osvětlujících každé z vystavených děl, doplněný výběrem kontextualizujících esejí. Vstup je opět volný.

Foto: © Galerie Rudolfinum, foto: Ondřej Polák (Shifted Realities, pohled do instalace, Paul Maheke, Mauve, Jim and John (2021).)

Podcast