Výtvarné umění jako živé svědectví

GASK nabízí on-line procházku stálou expozicí

Když se České muzeum výtvarných umění přestěhovalo na přelomu tisíciletí z hlavního města do Kutné Hory, zdálo se, že se ztratilo z očí pražským návštěvníkům. Ne tak docela. Kutná Hora není autem či vlakem až tak daleko. Navíc se muzeum, dnes již GASK (Galerie Středočeského kraje) chopilo moderních technologií, a tak je možné se sbírkou projít on-line. Což je v době uzavření podobných institucí kvůli koronavirové epidemii velmi přínosné.

Doma u počítače můžeme nejen vidět jednotlivá výtvarná díla sbírky GASK, ale také se můžeme virtuálně projít hlavní výstavní expozicí. Její název Stavy mysli / Za obrazem naznačuje, že není pojatá klasickým způsobem. Místo „encyklopedického“ sledu děl řazených podle časové či slohotvorné posloupnosti je založena na pestrém spektru citového a myšlenkového života člověka.

Narazíme zde na tematické „dvojice“, například samota/přátelství, rovnováha/napětí, odcizení/meditace. K nim se vztahují jednotlivá díla. Někdy jsou ve vzájemném protikladu, jindy k sobě příznačně ladí. Umění zde není uzavřeno v historických meznících, ale působí jako živé svědectví, které je schopno nás oslovovat bez ohledu na časový odstup, kulturní nebo národní odlišnosti. GASK věří, že díky tomu budou diváci schopnější odkrývat pro sebe to, co vlastně leží „za obrazem“, na pomyslné druhé straně plátna…

Spolu s výtvarným prožitkem z vystavených děl dotvářejí „náladu“ jednotlivých prostorů krátké citáty či aforismy, sloužící jako textové pojednání daného tematického okruhu. Jsou to výmluvné postřehy výtvarníků, filosofů, spisovatelů a hudebníků. Pro návštěvníka tak přibývá mnoho důvodů k zamyšlení – nejen ve smyslu „hotových“ tvrzení, ale hlavně v podobě otázek, na něž je třeba hledat odpověď.

Na jedinečně koncipované sbírkové prezentaci Stavy mysli / Za obrazem, která se může pyšnit prestižní národní cenou Gloria musaealis, máme výjimečnou možnost prožívat vztah mezi jednotlivými exponáty, mezi obrazem a slovem, mezi uměním a barokními interiéry a v neposlední řadě – díky výhledu z oken Jezuitské koleje – mezi výstavními prostory a krásným vnějším světem architektury a přírody Kutné Hory.

Foto: GASK

Podcast