Výtvarné „Vnitřnosti proměny“

Galerie Václava Špály vystavuje kresby výtvarnice Dany Sahánkové. Expozice jejích děl nese název Vnitřnosti proměny.

Dana Sahánková se vyjadřuje prostřednictvím kresby. Vnímá toto médium jako velmi svobodný nástroj k podchycení témat, které vyžadují přesnost imaginace a sepjetí výrazu s autentickým prožitkem. Její velkoformátová díla si v galerii sídlící na Národní třídě mohou návštěvníci výstavy prohlédnout do 19. března. Komentované prohlídky 9. února a 9. března, vždy od 17:30. Vstup je volný a zdarma.

Základní charakterovou vlastnost kresby – popisnost – vkládá autorka do služby volných asociací, pro které je hledán tvar, symbolická platnost, dějová konfigurace a obrazová konstelace. Obrazy Dany Sahánkové fungují jako aluze na objektivní předmětnost (potažmo tělesnost), která je však nakročena k dalším proměnám a transformacím. Podstatným motivem kreseb je pohyb. Neustálé přeskupování kompozic ve směru skladby i demontáže, zhušťování i mizení; zneklidňující vířivý pohyb, který nepřímo odkazuje na vzájemné prostupování rozumu, vzpomínek, smyslové zkušenosti a mimovolní paměti v rovině lidského vnímání.

Jinotajné narativy a jejich černobílá, jedovatě barevná či barevně extatická řešení podporují vizi stínové říše, paralelního světa jevů, jejichž vlastnosti si zpětně doplňujeme na základě srovnávání s tím, co známe a odčítáním toho, co je cizorodé a svým způsobem stejně tak varující a děsivé, jako lákavé a vzrušující.

Kresby Dany Sahánkové lze vnímat jako okna do neznámých, ale místy povědomých dějů. Do řečišť v paměti ztracených vzpomínek, do zapomenutých míst, která však jakoby naplno ovlivňovala naši současnost a budoucnost. Paměť tu připomíná jizvu rozvinutou v šarlatový květ jedovatého poznání, před které se již nelze vrátit.

Provokující název výstavy Vnitřnosti proměny postihuje přesně tento rozporný, iritující a pro lidskou představivost obtížný moment první, syrové asociace, která odmítá souvislost duchovní proměny s odpudivou a příliš uzemňující představou tělesné anatomie. Jak ještě dodává kurátor Petr Vaňous: "Vnitřnosti proměny promlouvají ale ještě o něčem jiném. O paradoxu exaktního 'ověřování' duchovní proměny pitváním všech jejích pravděpodobných či hypotetických předpokladů."

Foto: Profimedia

Podcast