Vzpoura lásky bují na pódiu již 400 let

Divadlo na Vinohradech připravilo uvedení vrcholného díla španělské renesanční dramatiky. Premiéra hry Lope de Vegy Vzpoura lásky se v novém českém překladu uskuteční 31. března.

Velký milostný příběh odpírané lásky, hrdinské i méně hrdinské činy, romantické peripetie a souboj dobra a zla, to všechno se podařilo Lope de Vegovi vtěsnat do jednoho z jeho nejlepších dramatických textů. Hra Fuente Ovejuna bezesporu patří do zlatého fondu španělské dramatiky. Po mnoha letech se vrací na české jeviště tentokrát pod názvem Vzpoura lásky (v minulosti se též uváděla jako Ovčí pramen či Vzbouření na vsi) v novém překladu Anežky Lipusové.

Lope de Vega čerpal námět ze skutečných událostí, které se odehrály roku 1476 ve vesnici Fuente Ovejuna. Tehdy se tato svobodná osada vzbouřila proti svému pánu a hromadně se postavila za svá práva. Příběh je ovšem zpracován velmi moderně, dalo by se říci, že v duchu toho, jak jeho autor sám žil.

Lope de Vega byl pravým předobrazem romantického hrdiny. Jeho život byl plný milostných vzplanutí, vzestupů i pádů, věznění, vyhnanství i slávy. To se samozřejmě odrazilo i v jeho díle a hra Vzpoura lásky je toho zářným příkladem. Velmi umně tu dokázal propojit dobrodružné a milostné zápletky s dramatickými scénami, nechybí ovšem také spousta nadsázky a humoru. To vše dělá z této hry dílo velmi živé a opravdu aktuální, navzdory tomu, že od jeho napsání uplynulo více než 400 let.

Tehdy, v dobách bojů o definitivní vytlačení muslimů z Pyrenejského poloostrova a snah o sjednocení Španělska, se svobodná obec Fuente Ovejuna vzbouřila proti svému pánu a hromadně se postavila za svá práva. Lope de Vega téma zpracoval na svou dobu velmi moderně. Propojil zde vážné a dramatické situace se svižnými a vtipnými milostnými dialogy odkazujícími k populárním pastorálám. Vedle sebe pak postavil hudební čísla z vesnických slavností a dramatické monology o těžkém údělu prostých žen. Dotkl se takových témat, jakými jsou zneužívání moci, síla společného boje proti bezpráví, postavení žen ve společnosti a také otázek týkajících se cti a morálky, kde zdůraznil právo na lidskou důstojnost.

V českých a moravských divadlech byl titul uveden již více než čtyřicetkrát, a to pod různými názvy (Fuente Ovejuna, Ovčí pramen či Vzbouření na vsi). Zajímavé ovšem je, že od roku 1989 se tento text v Česku neinscenoval. Nyní jej představuje dalším generacím diváků Divadlo na Vinohradech. Režie byla svěřena Pavlu Khekovi, scénu vytvořil Michal Syrový, kostýmy Agnieszka Pátá – Oldak a o hudbu se postaral Ivan Acher. Z početného hereckého obsazení jmenujme alespoň Aleše Procházku, Markétu Děrgelovou, Sáru Rychlíkovou, Andreu Černou, Tomáše Dastlíka, Viktora Javoříka, Tomáše Pavelku, Antonii Talackovou nebo Pavla Rímského.

Foto: Petr Chodura

Podcast