Zachytit pohyb

Výstava slavného fotografa přístupná on-line

Nejen fotografie, ale i žánr obrazového zachycení pohybu, či divadelní inscenace je specifický obor, který vyžaduje jak fotografickou dovednost, tak také cit, specifický druh předvídavosti a velkou zkušenost. Obdivovaným představitelem divadelní fotografie a zejména tzv. piktorialismu byl brněnský fotograf Adolf Rossi. Výstavu jeho divadelních prací zaměřených na taneční umění zpřístupnil archiv Národního divadla Brno formou e-výstavy s názvem FOTO ADOLF ROSSI. K vidění bude až do 23. června 2022.

Adolf Rossi (18. 2. 1920 Velké Meziříčí - 4. 2. 2000 Brno) vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Brně, ale jeho celoživotním zájmem bylo umění. Soukromě studoval dějiny umění, maloval a především fotografoval. Od roku 1947 se účastnil mezinárodních soutěží umělecké fotografie, v nichž získal mnohá ocenění; v Brně svá díla představil poprvé v roce 1948 na výstavě fotografií v Domě umění města Brna. Jeho zájem se soustředil především na mezinárodní fórum, a to i v době, kdy prezentace v pásmu za "železnou oponou" nebyla žádoucí. Dosáhl však mimořádných úspěchů, vystavoval na více než devíti stech mezinárodních výstavách, jeho fotografie byly vysoce hodnoceny v odborném tisku, kde také sám publikoval řadu studií o praktické fotografii. Byl členem prestižního spolku Club International de Photographie a nositelem titulu Artist FIAP.

Rossi je označován za jednoho z posledních reprezentantů obrazové fotografie, tzv. piktorialismu. Vyznával tradiční hodnoty a tradiční způsoby zpracování fotografie, témata hledal především v umění a krásnu. V 50. letech 20. století upnul svou pozornost k pohybu a tanci. Během zhruba desetiletí vytvořil v NdB několik sad fotografií - aranžované pohybové fotografie, portréty i fotografie z inscenací. Jeho divadelní fotografie však nejsou pouhou dokumentací představení, nesou o něm vlastní sdělení a jsou dílem samy o sobě. Mnohé z nich byly oceněny v rámci výstav a soutěží a některé z nich si můžete prohlédnout v rámci této e-výstavy.

Foto: Adolf Rossi (Olga Skálová, výřez)

Podcast