Začíná 16. ročník MHF Lípa Musica

Po úspěšném srpnovém prologu bude v pátek 5. září zahájen 16. ročník

Po úspěšném srpnovém prologu bude tento pátek 5. září zahájen 16. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. Jeho hlavní koncertní řadu, která se uskuteční v termínu od 15. září do 12. listopadu 2017, otevře projekt Requiem za růžový měsíc americko-německého pěvce a loutnisty Joela Frederiksena a jeho Ensemble Phoenix Munich. Program nabídne ceněnou alžbětinskou poctu britskému folkovému skladateli 20. století Nicku Drakeovi.

„S tvorbou Nicka Drakea jsem se poprvé setkal na studiích. Tehdy mi okamžitě učarovala a hluboce mě dojala. Zaujala mě jeho hudba i hra na kytaru a jeho zvláštní prezentace. To mě přimělo, že jsem zanechal folku a začal se věnovat staré hudbě a loutně, které jsem dál studoval i v magisterském oboru. Řadu let jsem toho o Drakeovi mnoho nevěděl, až jsem pak v roce 2000 uslyšel jeho píseň Růžový měsíc. Bylo to v kině, v reklamě na Volkswagen a znovu mě síla té písně naprosto uchvátila. A vznikla tato alžbětinská pocta, protože jsem se rozhodl propojit takzvané písničkáře minulosti a dneška. V některých momentech jsem považoval za důležité napsat svoji vlastní píseň, nejen abych obě témata propojil, ale také abych vytvořil tvůrčí cyklus. Kreativita nikdy nekončí. Neprezentuji lidem muzejní díla tak, aby se na ně zdálky dívali, raději usiluji o komunikaci. Je to dynamický proces,“ říká autor projektu Joel Frederiksen.

16. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica letos nabízí řadu 23 koncertů na 18 místech Libereckého, Ústeckého kraje a v saském pohraničí. Žánrově nechybí koncerty klasické hudby, ale i projekty s baletem, tancem a world music. Ústřední programová idea festivalu vykrystalizovala díky uvědomění si role kulturní instituce působící v regionu, jehož identita byla historicky utvářena i zraňována střetáváním kultur. I v letošním roce bude česko-německý kulturní dialog zásadní programovou linií a rozvine se i díky zařazení dvou nových lokalit včetně saské metropole Drážďan.

„Lípa Musica se narodila a vyrostla ve městě a v kraji, kde nebyl předpoklad, že by zakořenila a že by se jí mohlo dařit. Vyrostla však díky lásce k hudbě a lásce k místu a městu, kde žijeme. Aniž jsme na začátku tušili, jak velmi silný a mocný nástroj vzniká... Přesvědčujeme se o tom velmi často, nejenom na našich koncertech, a sami cítíme, že hudba má velký potenciál sbližovat lidi, obce, města, spolky, národy,“ představuje hlavní myšlenku festivalu jeho zakladatel a ředitel Martin Prokeš.

Neméně významnou je však i snaha o kulturní rozvoj českého regionu a oživování jeho lokalit kvalitní hudební nabídkou. V oblasti interpretační a programové je pak zřejmým posunem získání umělecké garance osobností Radka Baboráka, světově renomovaného hornisty a dirigenta, který se nejen stává spolutvůrcem programu festivalu pro následující roky, ale také aktivním elementem v rovině sólové a komorní a navíc garantem vlastního festivalového orchestrálního tělesa.

„Dramaturgie je vždy sestavována s hlavním důrazem na vynikající úroveň hostujících interpretů, pochopitelně se v ní projevuje náš další důležitý leitmotiv, kterým je česko-německá linie. Novinkou letošního roku je fakt, že přední český hornista, dirigent a skvělý muzikant Radek Baborák přijal naše pozvání stát se součástí umělecké rady festivalu a reprezentovat ho jako jeho umělecký garant. Tím se před námi otevírá možnost využít kontaktů a hudebních zkušeností, které pan Baborák získal po celém světě,“ upřesňuje k dramaturgii ročníku ředitel a zakladatel festivalu Martin Prokeš.

Foto: Thomas Zwillinger  

Podcast