Začíná Dvořákova Praha

V pátek 4. září zahájí festival Dvořákova Praha orchestr České filharmonie.

Do pražského a národního kulturního života se naplno vrací klasická hudba. V pátek 4. září zahájí festival Dvořákova Praha orchestr České filharmonie pod vedením šéfdirigenta Semyona Bychkova a s podporou violoncellisty Václava Petra, a to skutečně stylově – koncertem pro violoncello a orchestr h moll a symfonií č. 9 „Z Nového světa“. 

„Letošní ročník může mít hned několik různých označení,“ říká programový ředitel festivalu Jan Simon. „Jedno jsme zvolili jako v podstatě oficiální a máme ho i na plakátech: totiž Češi hrají (nejen) Čechům. Když začaly problémy s pandemií, rozhodli jsme se sice zachovat dramaturgii, ale místo zahraničních umělců, kteří měli přijet, jsme oslovili interprety české. To mělo dva hlavní důvody. Jedním bylo podpořit české živé umění a dalším pak byly ohledy na uskutečnitelnost festivalu – je třeba si uvědomit, že třeba americká tělesa odříkají již nyní vystoupení plánovaná na příští rok,“ dodal Jan Simon.

I proto jako další označení specifika letošního festivalu používají Jan Simon a jeho tým „Okolnostem navzdory“. „Samozřejmě nás v hektickém průběhu festivalových příprav mnohokrát napadlo, oč jednodušší by bylo letošní ročník prostě zrušit. Asi by to každý pochopil. Ale Antonín Dvořák se vždycky nepřízni osudu a osobním tragédiím postavil tvorbou a činorodostí, tak si myslím, že by z našeho rozhodnutí vytrvat měl upřímnou radost,“ dodává Jan Simon.

Během sedmnácti festivalových dnů bude vedle dominantní tvorby Antonína Dvořáka uvedena ve větší míře také hudba Ludviga van Beethovena, od jehož narození letos slavíme 250 let. Proto mu dramaturgie věnovala celou programovou řadu Vivat Beethoven!, ve které mimo jiné zazní i monumentální skladba Missa solemnis, již sám Beethoven označil za své vrcholné dílo (7. září). Letošní festival se také zaměří na velkého Dvořákova následovníka Josefa Suka a uvedeny budou i skladby řady dalších autorů, kteří měli s Dvořákem osobní nebo umělecké vztahy.

Jednou z dominant festivalu je provedení kompletního díla Antonína Dvořáka pro sólový i čtyřruční klavír, které se uskuteční ve dvou samostatných recitálech (6. září Ivo Kahánek, 8. září Duo Ardašev) a pak také během prakticky celodenního „klavírního maratonu“, při kterém se za nástrojem vystřídají vedle světově uznávaného Iva Kahánka také vycházející hvězdy české klavírní školy (19. září). 

Kurátorem tradiční Komorní řady se letos stal fenomenální pianista Lukáš Vondráček, jehož mimořádné umění mohou posluchači slyšet například 9. a 11. září na koncertech, v jejichž rámci budou uvedeny také oba Dvořákovy klavírní kvartety. Představí se ale i mimo rámec této řady jako sólista 2. klavírního koncertu Sergeje Rachmaninova za doprovodu České filharmonie a dirigenta Petra Altrichtera na závěrečném festivalovém koncertu 20. září. 

Podcast