Zažít zjevení

Výstava fotografií a obrazů rozestavěné katedrály

Ještě zhruba měsíc máme šanci na sebe nechat zapůsobit dojmy slavného fotografa Josefa Sudka a osobitého malíře Jakuba Špaňhela z návštěvy katedrály sv. Víta v Praze před jejím dokončením v roce 1929 a v současnosti.

Místo intenzivně spjaté s dějinami naší země, místo, které spoluurčuje naši národní identitu, a to velmi působivým způsobem, spojilo před nedávnem díla dvou významných autorů, z nichž se každý pohybuje v jiném čase a v jiném médiu. Jejich fotografie a obrazy přináší výstava s názvem Zažít zjevení.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha se začala stavět zhruba v polovině 14. století a slavnostně dokončena byla roku 1929. V roce 1924 vstoupil do rozestavěného dómu Josef Sudek a byl uchvácen („zažil jsem zjevení“): paprsky slunečního svitu procházejí prostorem s rozvířeným prachem a vytvářejí fantastickou hru světla a stínů. Sudek během dvou let vytvořil dnes již legendární soubor fotografií z chrámu, které zahrnují jak pohledy do hlavní lodi, tak řadu detailů rozestavěného a dokončovaného prostoru.

I malíře Jakuba Špaňhela katedrála sv. Víta, obecněji kostelní interiéry, fascinují od doby, kdy se začal malířství věnovat. Jeho diplomová práce na Akademii výtvarných umění byla věnována právě Svatému Vítu. Průběžně se k tématu vrací, a to i k postavám a legendám, které jsou s tímto sakrálním prostorem spjaté. Mimo jiné nemohl opomenout ani Sudkovy fotografie – několik pláten věnovaných svatovítské katedrále je inspirováno právě Sudkovým viděním sluncem a prachem zalitého chrámu. V expozici uvidíme všechny polohy Špaňhelovy tvorby, tedy výrazné gestické práce i „válečkové“ obrazy, východisky šablony jsou typický gotický oblouk a náznak fiály.

Výstava, která potrvá už jen do 6. února, naznačuje, jak je možné blízkou emoci (vzniklou ve stejném prostoru, ale v jiném čase) vyjádřit v různých médiích. Ani jeden z umělců dóm „nepopisuje“, oba se snaží o nalezení nadčasového, obecnějšího zobrazení, které by v sobě shrnulo všechno to, co katedrála sv. Víta znamená.

Expozici fotografií a obrazů je možné navštívit v Plzni, ve výstavní síni „13“, která se nachází v Pražské ulici č. 18 a je otevřena od úterý do neděle mezi 10. a 18. hod.

Foto: Josef Sudek, Pohled do hlavní a jižní lodi nové části chrámu sv. Víta (Z cyklu Svatý Vít), 1928, UPM Praha (výřez)

Podcast