Zeyerovy orientální výlety

Známý literát jako přispěvatel Náprstkova muzea

Julius Zeyer, autor pohádkově poetického příběhu Radúze a Mahuleny zhudebněného Josefem Sukem nebo Šárky, jíž se zas chopil Leoš Janáček, je považován za jednoho z největších českých novoromantiků.

Výstava k poctě Julia Zeyera v jubilejním roce jeho narození (1841) a úmrtí (1901) však představuje Zeyera z úplně odlišného pohledu. Expozice je k vidění v Náprstkově muzeu pouze do konce srpna v rámci cyklu Svět ve vitríně, který formou krátkodobých výstav představuje zajímavé předměty a sbírky z unikátního fondu muzea.

Spisovatel, básník, dramatik – utíkající se do „jiných světů“, se snovými návraty do nitra lidské duše, „krásný cizinec“, neuchopitelný a mnohoznačný literární fenomén 2. poloviny 19. století v Čechách, „lumírovský básník v duchovním dění Evropy“ – takto se o Juliu Zeyerovi vyslovovali ti, kdo zkoumali jeho tvorbu i život, a tak ho známe především.

Co je známo méně, je jeho vztah k domu Náprstkovu. Jako mladý literát byl kolem roku 1877 uveden do společnosti scházející se kolem Vojty Náprstka. Setkání s manželi Náprstkovými se postupně rozvinulo v hluboké a upřímné přátelství. Pro Náprstkovo muzeum Zeyer vyhledával, zakupoval a vozil ze svých cest exotické předměty. Díky jeho dopisům uchovávaným v Archivu muzea zde existují četná a zajímavá svědectví o provenienci, ceně a příběhu některých předmětů – z nich vybrané si můžeme na výstavě prohlédnout.

Výstava je přístupná stejně jako Náprstkovo muzeum denně kromě pondělí od 10 do 18 hod.

Foto: Národní muzeum

Podcast