Marek Štilec / Zdeněk Fibich

V Novince týdne představujeme horkou novinku vydavatelství Naxos. Album, které natočil dirigent Marek Štilec s Janáčkovou filharmonií Ostrava, je celé věnované tvorbě skladatele Zdeňka Fibicha.

Pilířem nahrávky je Fibichova Symfonie č. 3 e moll, Op. 53. Zdeněk Fibich brzy po své Druhé symfonii začal psát novou symfonii G dur věnovanou své lásce a múze Anežce Schulzové, po 186 taktech však práci přerušil, nespokojen s formou. V symfonické oblasti se na nějakou dobu odmlčel. Teprve v roce 1898, v průběhu rekonvalescence po překonání nebezpečného onemocnění spálou, se pustil do práce na nové symfonii. Symfonie byla dokončena 19. července 1898. Skladatel ji věnoval slavnému německému dirigentovi Hansi Richterovi, který již dříve projevil o Fibichovu symfonickou tvorbu zájem. Poprvé ji zahrála Česká filharmonie dne 7. března 1899 pod řízením skladatele. Album je doplněno předehrami k operám Šárka, Bouře a pochodem z opery Nevěsta messinská.

fibich cd


Podcast