Romantický lesní roh Radka Baboráka

Album Baborák Ensemblu pojmenované Horn Quintets vyšlo v červnu u Animal Music. Nabízí komorní skladby romantických autorů.

Novinka prvního zářijového týdne na Classic Praha představuje skladby romantických autorů v úpravách pro hornové kvinteto. Album s lakonickým názvem Horn Quintets vyšlo 17. června u vydavatelství Animal Music a hornový virtuos Radek Baborák ho natočil spolu se svým komorním souborem Baborák Ensemble. Témbr lesního rohu romantickému repertoáru mimořádně sluší, přestože komorní literatura období romantismu využívá tento žesťový nástroj překvapivě poskrovnu. Radek Baborák sám je na desce autorem nebo spoluautorem většiny původních aranžmá, které mají za cíl tento "dluh romantismu lesnímu rohu" alespoň částečně splatit.

Na CD tak najdeme úpravu Smyčcového kvintetu G dur - pozdního díla Johannesa Brahmse s ozvuky tanců z různých částí Rakousko-uherské monarchie, které pro hornové kvinteto zaranžovali Radek Baborák a Alexej Aslamas. Dále pak znějí Idyla a Serenáda od "ruského Brahmse" Alexandra Glazunova, které v hornové úpravě získávají až pohádkovou atmosféru. Závěr alba tvoří Baborákovo nové přepracování Smyčcového tria g moll od finského romantika Jeana Sibelia.

Foto: Animal Music

Podcast