Bach a beatnici se potkají v Kutné Hoře

Pro milovníky hudby Johanna Sebastiana Bacha může být letošní Kutná Hora doslova poutním místem. Festival komorní hudby pod uměleckou patronací Jiřího Bárty ale nabídne víc.

Večerů věnovaných výhradně tomuto baroknímu velikánovi bude letos v Kutné Hoře hned sedm. Pohromadě tak návštěvník letní akce (koná se od 3. do 11.6.) uslyší jeho důležité cykly pro sólové nástroje - klavír, housle a violoncello. Do Kutné Hory se ze světových pódií vrací oblíbený pianista Konstantin Lifschitz. Vloni zde na festivalu ohromil souborným provedením Beethovenových sonát a letos si přichystal Bachovy Toccaty, Francouzské suity, Dvouhlasé invencee a tříhlasé sinfonie nebo Italský koncert. Zážitkem budou v jeho podání také slavné Goldbergovské variace.

Sonáty a partity pro sólové housle rozdělil do dvou večerů slovenský houslista žijící v Brně Milan Pala, který se věnuje hudbě staré i nejnovější. A šestici Bachových violoncellových suit zahraje v samém závěru festivalu jeho umělecký ředitel Jiří Bárta.

Ten také pozval sbor Schola Gregoriana Pragensis s Davidem Ebenem v čele a svůj program Dialogy, v němž se mísí archaické nápěvy gregoriánského chorálu s improvizací, přizpůsobili přímo Kapli Božího těla.

Jméno Eben čteme i v programu koncertu, v němž cyklus Labyrint světa a ráj srdce skladatele Petra Ebena zahraje Michaela Káčerková na varhany. Mluvené slovo přednese Marek Eben. Kutnohorský genius loci se odrazí také v pásmu varhanice Katty, která vystoupí v chrámu sv. Barbory.

V programu přehlídky najdeme také premiéry a díla kuriózní či zřídka prováděná. Poprvé zde například zazní fagotová skladba Vertigo norského autora Olava Berga. Slovo dostanou skladatelky: Rebecca Clarke, Vítězslava Kaprálová a Fanny Mendelssohn-Hensel.

Letos poprvé opustí festival na jeden večer historická místa a nabídne posluchačům v Blues Café "nevážný program pro vážené publikum". Radka Tesárková, Josef Hervert a Martin Rudovský budou hrát, zpívat a číst z poezie českých a amerických beatniků a z písní dvojic Voskovec-Werich, Suchý-Šlitr a Hapka-Horáček.

Komorní tvorbu v Kutné Hoře provádějí sestavy muzikantů, které vznikají přmo na místě. Hudebníci se sjíždějí do někdejšího královského města pod ochranou UNESCO v předstihu k intenzivnímu soustředění. To také příspívá k atmosféře koncertů, která je velmi bezprostřední až rodinná. Vždyť posluchači už své muzujanty dobře znají: violista Karel Untermüller, houslista Roman Patočka, klavíristka Terezie Fialová, klarinetista Michel Raison - ti všichni už k mírně se obměňující kutnohorské rodině patří. Letos je doplní například hobojista Vilém Veverka, Kateřina Javůrková na lesní roh nebo fagotista Jan Hudeček.

Festival letos v osmi dnech pořádá rovnou šestnáct koncertů. Program a informace najdou zájemci na webu www.mfkh.cz.

Podcast