Barenboim chystá hudební školu. Nebude vychovávat virtuosy, naopak.

Patří k nejvlivnějším hudebním osobnostem současnosti. Nejen pro hudbu toho vykonal nesmírně moc. Teď se klavírista a dirigent Daniel Barenboim pouští do dalšího projektu, který má přiblížit hudbu dětem z nejlidnatější berlínské čtvrti.

Důležitost hudebního vzdělávání je nezpochybnitelná a také u nás existuje řada iniciativ, které mají usnadnit přístup k hudbě všem bez ohledu na sociální zázemí.

Dirigent Daniel Barenboim je znám kromě svého působení jako klavírista a dirigent také odvážnými projekty dalece přesahujícími hudební oblast. Zejména jeho West-East Divan Orchestra je toho příkladem. Tomuto tělesu se ale budeme věnovat při jiné, brzké příležitosti.

Barenboimova nadace financovala třeba nákup nástrojů a výuku pro mladé Palestince. Teď se dirigent rozhodl podpořit hudební vzdělání v Berlíně, kde působí v orchestru Staatskapelle a vede Státní operu. Jde konkrétně o 48. základní školu v Conrad-Blenkle-Strasse. Společně s berlínským Senátem pro vzdělávání, mládež a rodinu uskuteční zatím šestiletý projekt nazvaný prostě "Musikalische Schule" - Hudební škola, nebo lépe "muzikální škola".

Barenboimova nadace se zavázala zajistit koncepční přípravu, speciální školení zaměstnanců a počáteční financování na dva roky. Senátní odbor pro vzdělávání, mládež a rodinu a okres Pankow naopak zaručují, že projekt bude moci pokračovat i po uplynutí této doby.

Zvláštností "Hudební školy" je přesná kombinace individualizované výuky a detailní hudebně pedagogické koncepce. Ta "zhudebňuje" a doplňuje každodenní školní život. Učitel hudby věnuje každému žákovi třikrát týdně 15 minut individuální výuky hry na nástroj, kterým bude na začátku klavír. Tyto hodiny jsou začleněny do školního dne tak, aby nedocházelo k jeho prodlužování. Pedagogický tým doplňují speciálně vyškolení instrumentální učitelé, kteří úzce spolupracují s třídními kolektivy.

"Hudba je stejně důležitá jako dějepis"

Daniel Barenboim k tomu na tiskové konferenci řekl "Jsem šťastný a pyšný na zahájení Hudební školy, pilotního projektu, který, jak doufám, najde mnoho následovníků. Jsem hluboce přesvědčen, že hudební vzdělání má zásadní význam jak pro individuální rozvoj člověka, tak pro naši společnost. Státní dotace pro hudební instituce v Německu jsou samozřejmě velké, ale hudba je v dnešním školství trestuhodně zanedbávána. Přesto je stejně důležitá jako matematika nebo dějepis. V naší hudební škole ukazujeme, že hudební výchova v raném dětství vede u většiny dětí k tomu, že se hudbě věnují po celý život. Hudební škola je logickým pokračováním tohoto závazku a já se velmi těším na další roky."

Sandra Scheeres, senátorka pro vzdělávání, mládež a rodinu, k tomu uvedla: "Kornblumenklasse" je první třída 48. základní školy v Pankowě, která již zahájila výuku hry na klavír. Cílem není vychovávat budoucí koncertní klavíristy. Výuka hry na hudební nástroj by měla spíše umožnit přístup k hudebnímu vzdělání komplexním způsobem. Hudba dokáže inspirovat, potěšit nebo i uklidnit a rozšiřuje obzory žáků. Pro pana Barenboima i pro mě je velmi důležité, aby tuto možnost měli všichni žáci, zejména ti, kteří ji doma nemají."

Školní budova se musela pro tyto účely adaptovat. Tyto práce podpořil developera Goldbeck AG. Vzniknou nejprve tři a později šest dalších učeben instrumentální výuky. Klavíry a pianiny vybaví učebny výrobce klavírů C. Bechstein a jeho nadace.

Ať takových aktivit přibývá, a to i u nás. Česká republika sice patří k nejlépe vyvinutým v oblasti základních uměleckých škol, ale právě akcent na hudbu jako každodenní aktivitu a nikoli výrobu virtuosů zde zatím není tak znát. Budiž nám v tomto Berlín inspirací.

Foto Profimedia

Podcast