Dvořák je dobře zaopatřen, rezervy tu ale jsou

Že je Antonín Dvořák géniem, jehož odkaz se musí uchovat pro další generace, bylo jasné už jeho současníkům. Společnost A. Dvořáka vznikla zásluhou nadšenců v roce 1931.

Muzeum Antonína Dvořáka najdete na Novém městě v Praze, v ulici Ke Karlovu. Sídlem je budova letohrádku zvaného Amerika. Krásná barokní budova se dvěma menšími „domečky“ a sochami Matyáše Bernarda Brauna v zahradě nemá se skladatelem nic společného, jak by název napovídal. Muzeum ji dostalo do pronájmu od hlavního města, jemuž stále patří. Ale Dvořák tudy přinejmenším musel mnohokrát procházet: bydlel nedaleko, v Žitné ulici.

Dvořákovo muzeum založila Společnost A. Dvořáka v roce 1932. Dnes je instituce součástí Českého muzea hudby, které spadá pod Národní muzeum – příspěvkovou organizaci Ministerstva kultury. Odtud také čerpá prostředky. O chodu muzea, jeho sbírkách, aktivitách na poli popularizačním, edičním a jiném, jsme si povídali s vedoucí kurátorkou, muzikoložkou Veronikou Vejvodovou.

Velryba, Kelt a Novosvětská

„Sbírka Dvořákova muzea se nachází – samozřejmě velmi dobře chráněná v trezoru – v Českém muzeu hudby,“ popisuje kurátorka. Jejím základem jsou rukopisné partitury Dvořákových děl, dále obsahuje korespondenci a dokumenty, notové tisky, fotografie a vyobrazení, programy koncertů nebo výstřižky z dobového tisku. Máme i sbírku zvukových nahrávek. Mezi nimi jsou šelakové desky a další zvukové nosiče.

„Je to kolem 9 tisíc,“ odpovídá Veronika Vejvodová na otázku, kolik položek sbírka obsahuje. Překvapivě je to mnohem méně, než tvoří sbírku Bedřicha Smetany.

Sbírka se začala budovat v roce 1932, pracovníci muzea sami aktivně sbírali, část tvořily dary příznivců a část pochází ze sbírky původního hudebního oddělení NM. „V té době se Dvořákova pozůstalost – partitury – ještě nacházela v majetku dědiců a tato situace trvala až do 80. let. Teprve tehdy přešla do majetku státu, tedy Národního muzea, a byla zapsána do dvou velkých inventářů, které slouží badatelům dodnes,“ líčí kurátorka cestu cenných rukopisů. Jak moc hodnotných, o tom svědčí fakt, že jedna z partitur (nepřekvapivě Novosvětská symfonie) byla vybrána do souboru deseti nejvýznamnějších předmětův majetku Národního muzea – ocitla se tak vedle ikonické kostry velryby, obleku TGM nebo Hlavy Kelta ze Mšeckých Žehrovic.

Dopisy se stále vynořují

Sbírka však není jednou pro vždy ukončená: čas od času se ve světových aukcích objeví položka, na jaké mají pracovníci Dvořákova muzea políčeno. „Jsou to hlavně dopisy. Dvořák měl bohaté styky v Americe a Anglii a jeho korespondence je velmi rozptýlená. Několik jsme jich v poslední době koupili,“ vypráví Veronika Vejvodová.

V letohrádku Amerika si čeští a zahraniční turisté mohou prohlédnout Dvořákovu pracovnu, jeho osobní předměty, jeho klavír nebo obleky. V prvním patře je sál, kde se konají koncerty, přednášky a dočasné výstavy na různá témata. Úspěšná byla výstava Hříšné radosti Antonína Dvořáka, která ukázala v podstatě nevinné radovánky jinak velmi skromného a duchovně založeného člověka: karty, dýmky, kuchařskou knihu…

Právě teď lze v prostorách letohrádku navštívit výstavu „Antonín Dvořák a sláva“. Představuje mnohá ocenění, které skladatel během života posbíral, a připomíná i poslední rozloučení se skladatelem, které se stalo celospolečenskou událostí. Dvořák je také jedním z protagonistů expozice Slavní čeští skladatelé, která je až do konce srpna k vidění v historické budově Národního muzea.

Digitalizace stále probíhá

Antonín Dvořák je zdaleka nejhranější český skladatel v zahraničí, věnují se mu významní badatelé a zná jej celý svět. Přesto jsou i tady rezervy, jak potvrzuje Vejvodová. „Třeba operní nebo písňová tvorba, nebo dílo klavírní obsahují zajímavé a podařené skladby, které nejsou tolik známé, jak by si zasloužily. Tato část Dvořákova díla byla v minulosti negativně hodnocena českou kritikou a některými muzikology, což velmi neblaze ovlivnilo přijetí skladatelova operního díla.“

Prezentační činnost je jednou z hlavních náplní Muzea Antonína Dvořáka. Tou další, v podstatě rovnocennou, je aktivita vědecká a výzkumná. Pracovníci muzea úzce spolupracují s nakladatelstvím Bärenreiter, kde Dvořákovo dílo vychází, také spolupracují s festivalem Dvořákova Praha a v minulém roce, kdy se připomínalo 180. výročí Dvořákova narození, uspořádali dvě konference a tři výstavy. Přednášky pro laickou i odbornou veřejnost a koncerty doplňují celoroční program muzea, každoročně se také podílí na festivalu Dvořákova Nelahozeves.

Doba pandemie urychlila i přechod do virtuálního světa. Prezentovat sbírky on-line je trend celosvětový a Dvořákovo muzeum se snaží držet krok – tak, jak to omezené kapacity jeho tří vědeckých pracovníků a financí umožňují. „Připravujeme databázi korespondence, zatím ve formě katalogu s naskenovanými dokumenty a základními informacemi,“ říká kurátorka. V plánu je sofistikovanější elektronická databáze a také pokračuje digitalizace rukopisů hudebních.

Navzdory našemu digitálnímu 21. století vidí Veronika Vejvodová nezastupitelnou roli muzea v tom, že se zde návštěvník osobně a fyzicky setkává s originálními předměty spojenými s Dvořákem anebo se zajímavou audiovizuální prezentací.

Nejlepší web vytvořil "soukromník"

I když má Dvořák dobré oficiální zaštítění, paradoxně nejobsáhlejší a nejpřehlednější webový zdroj o skladateli, jeho životě a tvorbě, najdeme na stránkách antonin-dvorak.cz. Vytvořil je muzikolog Ondřej Šupka a dnes jsou jediným dvojjazyčným komplexním zdrojem spolehlivých informací o Dvořákovi. Ondřej Šupka je také autor knih - o své poslední, věnované Dvořákovu "rozlučkovému" turné před cestou do Ameriky, hovořil s Markem Šulcem v pořadu Hudba v miléniu.

Poutní místa

Letohrádek Amerika, v němž jsme hovořili s vedoucí kurátorkou Muzea A. Dvořáka Veronikou Vejvodovou, je jedním z míst spojených se skladatelem. Ty další, které by si milovník Dvořákovy hudby neměl nechat ujít, jsou Nelahozeves - jeho rodné místo, kde je stálá expozice v rodném domě skladatele. Pak památník Vysoká u Příbrami (zámeček) a Dvořákovo letní sídlo Vila Rusalka. Tam, uprostřed přírody se mu dobře komponovalo. Za návštěvu rozhodně stojí Lužany, zámeček mecenáše Hlávky, pro kterého Dvořák komponoval Lužanskou mši. K objevování dalších, i méně známých míst s Dvořákem spojených zve každoročně festival Dvořákova Praha.

Foto Národní muzeum

Podcast