Plody corony

Skladatelé a hudebníci v době lockdownu pilně komponovali a natáčeli. Přinášíme výběr z této žně.

Když mi pianista Miroslav Sekera v létě vyprávěl, jak se pro něj pandemie stala příležitostí zavřít se do studia a natáčet, napadlo mě, kolik dalších takových šťastných a možná neplánovaných „dětí“ tato svízelná situace přinese. Anketa na sociální síti vzbudila nečekaný ohlas. Mezi „plody corony“ najdeme nejen nově zkomponovaná operní díla, ale také rekonstrukci Bachovy árie či nahrávku symfonických básní významného slovenského skladatele Jána Cikkera.

Zbyněk Müller točil v Košicích Cikkera

„Díky koronakrizi jsem zase začal hrát na hoboj,“ říká Zbyněk Müller (na snímku), u nějž v poslední době převažovalo dirigování. V současnosti je šéfdirigentem Státní filharmonie Košice a s tímto tělesem natočil triptych symfonických básní „O životě“ Jána Cikkera. Reprezentativní CD je věnováno 75. výročí ukončení 2. světové války. Cyklus obsahuje symfonické básně Leto, Boj (Vojak a matka) a Ráno. První dvě tento významný slovenský skladatel zkomponoval v letech válečných, třetí bezprostředně po válce.

Tento tripych dosud nebyl vydán na CD. To, že se takto monumentální projekt podařilo uskutečnit, bylo „díky“ zrušení živých koncertů. „Původně bylo v plánu provedení Beethovenovy Deváté se Slovenským filharmonickým sborem, se speciálním rozpočtovým balíkem,“ přibližuje dirigent Müller. „Ředitelka ŠF Košice paní Lucia Potokárová je velmi schopná manažerka a má dobré nápady. Tudíž projekt, který by se za jiných okolností dlouho dopředu chystal, vznikl a byl zrealizován doslova ze dne na den a již zmíněný rozpočtový balík se souhlasem zřizovatele, tedy Ministerstva kultury SR, převeden na nahrávání Cikkera.“

Zbyněk Müller popisuje, že před začátkem nahrávání bylo všech cca 80 členů orchestru otestováno antigenními testy, a tak mohlo nahrávání proběhnout naprosto standardním způsobem, což by jinak vzhledem ke covidovým opatřením vůbec nebylo možné. CD by mělo představit Cikkera také v zahraničí. „Cikkerovy partitury rozhodně nejsou snadné, orchestrální faktura má místy blízko ke Straussovi, v rychlých a quasi bojovných částech v něčem odkazuje na Šostakoviče,“ líčí dirigent. „Za nejcennější a hudebně nejlepší považuji s impresionismem koketující plochy, kde se ve folklorním modu vykreslují hluboké citové pohnutky vztahu Voják x matka.“

CD s Cikkerovými symfonickými básněmi by mělo u Pavlík Records vyjít do konce roku a my se mu určitě budeme věnovat ve vysílání.

Neznámý Mysliveček s Doležalovým kvartetem

„V době corony se nám podařilo dotáhnout projekt Mysliveček," konstatuje primárius Doležalova kvarteta Václav Dvořák. Posluchači Classic Praha se už měli možnost se s touto nahrávkou seznámit. Hobojové kvintety Josefa Myslivečka jsou unikátem a dlouho se o nich vědělo pouze díky zmínce v dopise Leopolda Mozarta Wolfgangovi z října 1777; kvintety patřily ke skladbám, které chtěl Josef Mysliveček Leopoldovým prostřednictvím nabídnout salcburskému arcibiskupovi.

Teprve z iniciativy Doležalova kvarteta hobojistky Michaely Hrabánkové se podařilo vypátrat chybějící hobojový part ke třem ze šesti kvintetů. CD, které vyšlo u Supraphonu, je završením pětileté práce, která podle Václava Dvořáka často připomínala detektivní pátrání.

Jednoaktovky dvou skladatelů mají premiéru

S dalším „plodem corony“ se budou moci diváci seznámit už 16. prosince. Prostřednictvím on-line přenosu Divadla Alfred ve dvoře se v 19.30 odehraje premiéra dvou komorních operních debutů skladatelů Patrika Kaka (1998) a Petra Hory (1981). Forma tzv. „double feature“ spojuje autory různých generací, z nichž je jeden Čech a druhý Slovák. Dominanci však mají společná témata, a především potřeba tvořit osobitá, provokující díla. „Svými debuty zkoumají Kako a Hora možnosti, které dnes opera má, aktualizují tvůrčí metody žánru a adaptují současné problémy opery do českého (nebo vlastně československého) kontextu,“ píše se v textu k operám .finitika a Okno. Účinkovat budou zpěvačky Barbora Jirásková a Anna Matvija. Doprovázet je bude komorní ansámbl pražské HAMU, režisérkou je Kateřina Dudová. Nenechte si ujít stream na youtube kanálu Divadla Alfred ve dvoře.

Vojtěch Jouza se zahloubal do Bacha

Na naši výzvu zareagoval i dirigent, sbormistr a hobojista Vojtěch Jouza. „Brouzdám si po internetu, zabrousím na bachovské stránky a co nezjistím... V Petrohradě bylo objeveno libreto druhého provedení Markových pašijí, kde jsou oproti premiéře přidány dvě nové árie! Tak jsem se pustil do práce a vytvořil jsem novou verzi své rekonstrukce Bachových Markových pašijí." Kromě dvou nových árií ještě upravil několik sborových částí a zkusil nalézt předlohu pro árii, která následuje po křiku davu „ukřižuj ho“ - v první verzi není. „Tak až se to bude smět, máme co hrát a zpívat.." slibuje Jouza.

Miroslav Sekera se věnoval komořině

M Sekera.jpg

„Kromě sólového CD, které jsem uvedl v době na svět na začátku prvního jarního lockdownu, jsme s Josefem Špačkem natočili materiál na naše chystané společné CD. Budou na něm Stravinského Divertimento, Martinů 3. sonáta a Szymanowského Mýty," vyjmenovává pianista výsledky posledních měsíců. S mezzosopranistkou Evou Garajovou natočili osmdesát (!) slovenských národních písní Vítězslava Nováka, které dosud nebyly kompletně nahrané. V duu s Petrem Nouzovským Sekera v říjnu natočil díla pro violoncello a klavír Bohuslava Martinů (Variace na slovenskou píseň, Variace na Rossiniho téma a také drobnosti jako Pastorely, Nocturna, Arabesky, Suite miniature ad.). Kromě toho také jinak proběhlo i pár stream koncertů.

Marek Štilec a jeho oblíbení skladatelé

1.10.dirigent3.jpg

Nahrávky Marka Štilce znají posluchači Classic Praha jako dirigenta, který se soustavně věnuje hudbě českých emigrantů 18. století. Ani v této době nezahálí. „V současném lockdownu připravuji online se sborem Boni Pueri Vánoční kantátu Leopolda Koželuha a společně s Komorní filharmonií Pardubice jsme streamovali koncert s díly Vítězslava Nováka. Kromě Slovácké svity i orchestrální verzi Slovenských spevou ve vlastní nové edici. Zpívala Eva Garajová." V první vlně prý zase pilně natáčeli symfonie a předehry Pavla Vranického, takže bude opět z čeho vybírat.

Jan Kučera psal pro české interprety

Skladatel, dirigent a mimo jiné také talentovaný výtvarník Jan Kučera zareagoval výčtem svých právě dokončených skladeb. Jeho Concerto grosso bude mít premiéru na koncertě České filharmonie 1. ledna 2021. Dirigovat bude Tomáš Netopil a jako sólisté se představí Jan Mráček, Jiří Vodička a Václav Petr. Kučera stihl rovněž zkomponovat dětskou operu Perníková chaloupka, která měla premiéru na festivalu Dvořákova Praha. Na první uvedení dalšího díla Intrada a Arietta peo lesní roh a varhany (věnováno Kateřině Javůrkové) si počkáme do jara. Pro nové CD Epoque Quartet a Irvina Venyše přichystal Kučera Scherzo písničkando. A jako Antonín Dvořák se inspiroval Šumavou: jeho 1. symfonie nese podtitul Šumavská. „Pracuji na Koncertu pro housle a orchestr, premiéra bude v dubnu," končí úctyhodný seznam Jan Kučera, který krom toho v době lockdownu bavil internetové publikum brilantními klavírními kousky - poslechovými kvízi se znělkami, filmovou hudbou i večerníčky.

Na mnoho dalších interpretů a skladatelů se v tomto článku z důvodu rozsahu nedostalo. Anketu s jejich odpověďmi pro vás připravujeme.

Foto - Dávid Hanko a archivy umělců

Podcast