Adam Václav Michna: Adamus Wenceslaus Michna de Ottradowicz

Autor jedné z nejznámějších českých vánočních písní má své kořeny v Otradovicích.

Celý rok můžete putovat Českou republikou po stopách hudby s rádiem Classic Praha.

Z vesničky Otradovice pocházel rod jednoho z nejvýznamnějších skladatelů českého hudebního baroka, rytíře Adama Václava Michny z Otradovic. Ten se sice narodil v Jindřichově Hradci, ovšem jeho rod je v Otradovicích doložen od poloviny 15. století a skladatel svá díla tímto přídomkem hrdě podepisoval. Proto je s Otradovicemi v hudební historii neodmyslitelně spjat.

Výlety Mozart _02_600x400.width-800.width-800.jpg

Zjednodušená forma jména českého raně barokního básníka, hudebního skladatele, sbormistra a varhaníka je Adam Michna. On sám svá díla podepisoval jako Adamus Wenceslaus Michna de Ottradowicz. Byl jedním z nejvýznamnějších českých skladatelů a básníků 17. století, iniciátorem rozmachu české barokní hudební kultury a stal se inspirací mnoha dalších generací skladatelů pro rozvoj tradice české národní hudby.

Nejstarším doloženým předkem rodu Michnů je jistý Petr z Otradovic, kterému byl roku 1461 Jiřím z Poděbrad udělen vladycký titul. Zmínka z roku 1535 dále uvádí prvního známého hudebníka rodu – varhaníka Michala Michnu v Jindřichově Hradci. Rodina vlastnila od roku 1591 v tzv. Zárybničí dvůr odkoupený od Václava Hartla. Za otce Adama Michny bývá považován zámecký purkrabí Michal Michna, jenž si nechal roku 1597 zmiňovaný vladycký titul potvrdit.

Hudebník se šlechtickými předky

Adam Václav Michna z Otradovic (1600-1676) se narodil do šlechtické rodiny. Studoval na jezuitské koleji v rodném městě, studium ale nedokončil, protože po defenestraci v roce 1618 byli jezuité ze země vykázáni. Od 30. let 17. století se živil jako varhaník proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci, byl místním regenschorim, pracoval též jako učitel hudby a zpěvu a současně komponoval.

Informace o jeho životě se podle zdrojů liší, ale shodují se na tom, že finančně se Michnovi dařilo dobře. Zejména poté, co s první manželkou Zuzanou Cimmermannovou vyženil dům, jenž měl šenkovní právo. Přesto, že byl ženat ještě podruhé, žádné informace o potomcích nejsou známy. Možná i proto v roce 1673 založil Nadaci pro výchovu mladých hudebníků, které odkázal část svých financí. Zemřel v roce 1676 v Jindřichově Hradci.

Část Michnova hudebního odkazu se nedochovala, přesto je známo přes 200 kompozic, které vyšly v pěti sbírkách, z nichž tři byly české a dvě latinské. Většinu jeho skladeb tvoří hudba duchovní. K nejznámějším dílům patří sbírka písní Česká mariánská muzika, která obsahuje dnes velmi známou koledu Chtíc, aby spal, dále Svatoroční muzika a Loutna česká. Michna je také autorem řady skladeb na latinské liturgické texty. Jeho nejobsáhlejším souborem duchovních skladeb je Sacra et litaniae. Jedná se o největší kompletně dochovanou sbírku latinských chrámových skladeb, která byla poprvé vydána roku 1654 v jezuitské tiskárně v Praze. Michna daroval sbírku svému příteli Mikuláši Reiterovi z Hornberka, který od roku 1644 spravoval statky olomouckého arcibiskupa arcivévody Leopolda Viléma. Díky těmto stykům se téměř kompletní exemplář dochoval v kroměřížském hudebním archivu dodnes.

Vedle Michnových hudebních kompozic je vysoce ceněno rovněž jeho dílo básnické, tedy jeho české písňové texty, částečně ovlivněné dobovou německou básnickou produkcí. Jeho poezii charakterizují nová lyrická témata, zvukomalebnost a jazyková bohatost.

Sbírka 13 duchovních písní Loutna česká pochází z roku 1653. Michna v ní zhudebnil vlastní básnické texty, které patří k vrcholům českého raně barokního básnictví. Vycházejí z představy dvojího mystického sňatku – Panny Marie s Bohem a lidské Duše s Kristem. Patrně nejznámější písní z toho svazku je Andělské přátelství, skladba pro dva zpěvní hlasy a generálbasový doprovod. Naproti Duši, která putuje do nebe, vysílá Kristus družinu nebeských rytířů – andělů.

Adam Michna z Otradovic: Andělské přátelství

Ačkoliv se Michna hrdě hlásil k přídomku „z Otradovic“, v tomto místě na něj žádnou konkrétní upomínku nenajdeme. Ovšem město Jindřichův Hradec, kde se narodil a také zemřel, založilo v roce 1994 na jeho počest slavnosti, které tohoto jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů a básníků 17. století každoročně připomínají. Přesto, že není zcela jasné, kde přesně se Michna narodil, pravděpodobným místem je v Jindřichově Hradci dnešní Hotel Concertino – Zlatá husa. A tak byla na této budově v roce 2000 při příležitosti oslav 400. výročí skladatelova narození odhalena jeho pamětní deska.

Plánujete letní výlety po České republice a přemýšlíte, kam vyrazit a podle jakého klíče vybrat cíl svého prázdninového putování ?
Co takhle vydat se po památkách a zajímavých lokalitách, které jsou spojeny s hudbou?
Prozkoumejte další výlety za klasikou.

Poslechnout si je můžete i v mobilní aplikaci; ke stažení zde.

Beethoven480x480.width-800.jpg

Foto: Kateřina Havránková

Podcast