Gustav Mahler: K českým kořenům světového velikána

Rodný dům geniálního symfonika najdeme poblíž Humpolce, v obci Kaliště.

Celý rok můžete putovat Českou republikou po stopách hudby s rádiem Classic Praha.

Obec Kaliště se proslavila díky skladateli Gustavu Mahlerovi, který se zde narodil. Do svých 15 let pak žil v nedaleké Jihlavě a v domě, kde bydlel, je nyní Dům Gustava Mahlera s expozicí o slavném skladateli. Z jeho rodného domu v Kališti se stal penzion, který nese jeho jméno a v jehož hudebním sále se konají koncerty. Na domě je pamětní deska s Mahlerovou podobiznou od Milana Knoblocha.

Výlety Mozart _02_600x400.width-800.width-800.jpg

Gustav Mahler (1860-1911) je pokládán za jednoho z největších skladatelů symfonické hudby vůbec. Těžištěm jeho díla je devět dokončených symfonií, vokálně symfonická skladba Píseň o zemi a řada písňových cyklů.

Narodil se v Kališti u Jihlavy do židovské, německy mluvící rodiny jako nejstarší ze 14 dětí. Už od dětství projevoval výjimečný hudební talent, od dědečka dostal darem starý klavír a učil se na něj hrát. Byl vychováván jihlavskými hudebníky a velmi citlivě vnímal hudební kulturu tohoto kraje, která se později zčásti odrážela i v jeho tvorbě. V Jihlavě, kde měl svá první veřejná vystoupení jako klavírista, žil do roku 1875, kdy odešel studovat na vídeňskou konzervatoř. Do Jihlavy se ovšem vracel během letních prázdnin, koncertoval zde a toulal se po okolí. Konzervatoř ukončil roku 1878 s vyznamenáním absolventským koncertem, na kterém přednesl svou vlastní skladbu pro klavír.

Ve dvaceti letech nastoupil Mahler dirigentskou dráhu, která jej zavedla do mnoha měst, postupně Lublaně, Olomouce, Prahy, Lipska, Budapešti, Hamburku i do Vídně, kde byl ředitelem Státní opery. Stávalo se, že musel čelit antisemitským výpadům, a dokonce jeho jmenování ředitelem ve Vídni bylo podmíněno přestupem na katolickou víru. Od roku 1908 byl dirigentem Metropolitní opery v New Yorku a v roce 1909 též hudebním šéfem newyorské Philharmonic Society. Nevyléčitelně nemocný se roku 1911 vrátil zpět do Vídně, kde 18. května téhož roku zemřel ve věku 51 let.

V jeho tvorbě je zřejmá celá řada vlivů a inspirací z českého prostředí, ke kterému měl od dětství a mládí celou řadu vazeb. Na některých místech, kde působil, uváděl i česká díla – zejména tvorbu Bedřicha Smetany (např. jeho opery Dalibor, Prodaná nevěsta), kterého si vážil a jehož tvorbu znal. V Praze měla naopak 19. září 1908 světovou premiéru jeho Symfonie č. 7. Stočlenný orchestr složený z hráčů Nového německého divadla a České filharmonie dirigoval tehdy sám autor.

K nejčastěji prováděným symfoniím Gustava Mahlera patří Symfonie č. 1 D dur z roku 1888, která je čtyřvětá a v třetí větě zaznívá pohřební pochod s kánonem na motiv francouzské písně "Frère Jacques".

Gustav Mahler: Symfonie č. 1 D dur

Mahlerova rodina se přestěhovala do Kaliště v roce 1827 poté, co se narodil skladatelův otec Bernard. Nejprve žila v domě číslo 52, ke kterému patřila i vinopalna. Po Bernardově svatbě s dcerou bohatého obchodníka a mydláře přikoupili Mahlerovi v Kalištích ještě dům číslo 9 s hostincem a obchodem. V roce 1858 se tam novomanželům narodil syn Isidor, který ovšem v následujícím roce zemřel, a 7. července roku 1860 se jim tu narodil druhý syn – Gustav Mahler. Krátce poté se rodina odstěhovala do Jihlavy, kde se usadila v domě č. 265 (dnes Dům Gustava Mahlera). V Jihlavě záhy přikoupili sousední dům čp. 264 (dnes Znojemská 6). Po smrti rodičů v roce 1889 Gustav Mahler dům prodal.

Mahlerovy stopy v českých zemích

Budova Mahlerova rodného domu v Kališti byla koncem 90. let 20. století zrekonstruována a stal se z ní penzion, který nese skladatelovo jméno. Uvnitř restaurace je hudební sál, kde se konají koncerty a mezinárodní mistrovské kursy zpěvu, klavíru a interpretace soudobé hudby. K dispozici jsou i upomínkové předměty, brožury s rodokmenem a výstava českých reálií v životě Gustava Mahlera. Na domě je umístěna pamětní deska se skladatelovou podobiznou od akademického sochaře a medailéra Milana Knoblocha.

Ve stejné době byl zrekonstruován i objekt v jihlavské Znojemské ulici a v roce 2006 tu byla instalována stálá expozice Mladý Gustav Mahler a Jihlava. Po rekonstrukci galerijních a expozičních prostor byl prostor znovu otevřen veřejnosti v září 2009 jako Dům Gustava Mahlera a expozice přibližuje jihlavskou etapu Mahlerova života i soužití Čechů, Němců a Židů v Jihlavě.

Životu a dílu Gustava Mahlera je věnována též stálá expozice v muzeu v Humpolci, kterou slavnostně otevřel dirigent Václav Neumann v roce 1986. Jednalo se o první stálou expozice tohoto druhu na světě. Její dominantou je busta Gustava Mahlera od akademického sochaře Milana Knoblocha.

Mahlerově odkazu se v České republice věnuje i Společnost Gustava Mahlera, která mimo jiné od roku 2002 každoročně pořádá hudební festival Hudba tisíců. Jedním z vrcholů její činnosti byla velká mezinárodní slavnost a open air koncert v Kalištích u Humpolce 7. července 2010 u příležitosti 150. výročí skladatelova narození, kdy byl v Jihlavě také otevřen Park Gustava Mahlera a odhalena Mahlerova socha od Jana Koblasy.

Obec Kaliště v okrese Jihlava v Kraji Vysočina leží v Javořické vrchovině 13 km západně od Telče. Východně nad obcí začínají rozsáhlé lesy Chráněné krajinné oblasti Javořice a západní strana obce je obrácena do údolí Hamerského potoka tekoucího směrem sever-jih.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1407, kdy je v zemských deskách uvedeno, že mlýniště u Kališť koupil od Vítka z Klátovce Rynhart z Prostého. Kaliště jsou pak uvedeny v urbáři telčského panství z roku 1580 a k telčskému panství obec náležela patrně až do oddělení studenského panství. Součástí panství Studená byly Kaliště až do roku 1849.

Název obce vznikl ze staročeského slova kališčě, což znamenalo louže, bahno či místo, kde je kal.

Plánujete letní výlety po České republice a přemýšlíte, kam vyrazit a podle jakého klíče vybrat cíl svého prázdninového putování ?
Co takhle vydat se po památkách a zajímavých lokalitách, které jsou spojeny s hudbou?
Prozkoumejte další výlety za klasikou.

Poslechnout si je můžete i v mobilní aplikaci; ke stažení zde.

Beethoven480x480.width-800.jpg

Foto: Profimedia

Podcast