František Václav Míča: O původu Jaroměřic na Moravě

Autorem první české opery je skladatel František Václav Míča a její premiéra proběhla v jaroměřickém zámeckém divadle roku 1730.

Celý rok můžete putovat Českou republikou po stopách hudby s rádiem Classic Praha.

Město Jaroměřice nad Rokytnou proslulo tím, že zde byla provedena první česká opera. Jmenovala se O původu Jaroměřic a jejím autorem byl František Václav Míča, který tu v první polovině 18. století působil jako kapelník zámecké kapely hrabat z Questenberku. S místním zámkem Míča spojil většinu svého profesního i osobního života.

Výlety Mozart _02_600x400.width-800.width-800.jpg

František Antonín Míča (1696-1744) se narodil v Náměšti nad Oslavou do rodiny varhaníka Mikuláše Míči. Posléze Míčovi přesídlili do Jaroměřic a syn František Antonín brzy vstoupil do hraběcích služeb. Hudební vzdělání rozvíjel ve Vídni, kam hraběte často doprovázel. Stal se nejen jeho kapelníkem a komorníkem, ale i blízkým důvěrníkem. Od svého pána obdržel příspěvek na koupi domu u zámku (na němž je dnes umístěna jeho pamětní deska), také pole a pobíral i velmi slušný plat. Usadil se zde natrvalo, oženil se a pilně pro svého pána komponoval. Míča zemřel relativně velmi mladý, v roce 1744. Důvodem jeho brzkého skonu bylo s největší pravděpodobností podlomené zdraví a přepracovanost.

Pro hraběte, který miloval italskou operu, sestavil Míča profesionální soubor i kapelu ze členů zámeckého personálu. Se zámeckým hudebním ansámblem dokázal skutečné divy: v průběhu dvanácti měsíců nastudovali deset rozličných operních představení. Samotný orchestr čítal kolem třiceti hráčů, vedle něj tu působil také soubor lesních rohů. Odhaduje se, že Míča řídil během dvaceti let v Jaroměřicích na dvě stě provedení zpěvoher a oper. Jaroměřická představení se pořádala v divadelním sále, který měl čtvercový půdorys a stával na konci jihovýchodního příčného křídla. S několika desítkami představení ročně dosahovalo jaroměřické divadlo ve své době úrovně srovnatelné s některými evropskými městy.

Po smrti hraběte Jana Adama Questenberka bylo divadlo i kapela rozpuštěny, divadelní sál na zámku sice vydržel až do dvacátých let 20. století, ale po přestavbě a výměně stropů po něm dnes zůstaly jen stopy v půdorysu a obvodových zdech.

První původní česká opera, jejímž autorem byl právě František Antonín Míča, byla původně zkomponována v italštině, takže název zněl L'origine di Jaromeritz in Moravia. Záhy ovšem brzy zazněla i v českém překladu jaroměřického děkana Antonína Ferdinanda Dubravia, a to jako kus nazvaný O původu Jaroměřic na Moravě. Premiéru měla v jaroměřickém zámeckém divadle roku 1730.

Míča psal v tzv. galantním stylu, kromě vokálně-instrumentálních děl, i hudbu komorní či tzv. holdovací serenády k rozličným slavnostním příležitostem.

František Antonín Míča: Symfonie pro smyčcové nástroje D dur

Město Jaroměřice nad Rokytnou, ležící v Jaroměřické kotlině mezi Třebíčí a Moravskými Budějovicemi proslavil především impozantní zámek s kostelem svaté Markéty s francouzskou zahradou. Město je bohaté svým kulturním dědictvím a proslulé právě i působením českého skladatele Františka Antonína Míči.

První doklady zdejšího osídlení pochází už z doby prehistorické, jsou zde doloženy kultury období neolitu, eneolitu, doby bronzové, starší doby železné a mladší doby železné. Ve 2. století Jaroměřicko osídlili Germáni a v 10. století sem postoupili Slované ze Znojemska.
Založení obce se dle heraldické pověsti traduje do roku 1131, první písemná zmínka pochází z roku 1325. Tehdy daroval král Jan Lucemburský patronát jaroměřického farního kostela cisterciáckému klášteru v Sedlci. Světským držitelem Jaroměřic byl Rajmund z Lichtemburka, pán Bítova.

Největší slávy se městu dostalo za vlády Questenberků a díky Janu Adamovi, nejznámějšímu členu rodu, se dnes město pyšní barokním zámkem. Díky němu bylo původně renesanční sídlo, postavené na místě středověké tvrze, nahrazeno monumentálním zámkem, na jehož jedno křídlo navazuje oválný kostel sv. Markéty. Práce trvaly od roku 1700 až do roku 1737. Současně s budovami vznikla francouzská zahrada s řadou soch antických bohů, která se táhne jižně od zámku k říčce Rokytné a za ní, na druhém břehu, pokračuje jako anglický park.

K dalším slavným osobnostem města patří kromě Míči básník Otokar Březina, který tu žil téměř 30 let a v nedalekých Dolních Vilémovicích najdeme rodný dům Jana Kubiše, účastníka atentátu na Reinharda Heydricha.

Plánujete letní výlety po České republice a přemýšlíte, kam vyrazit a podle jakého klíče vybrat cíl svého prázdninového putování ?
Co takhle vydat se po památkách a zajímavých lokalitách, které jsou spojeny s hudbou?
Prozkoumejte další výlety za klasikou.

Poslechnout si je můžete i v mobilní aplikaci; ke stažení zde.

Beethoven480x480.width-800.jpg

Foto: Profimedia

Podcast